Posts tagged ‘τρόικα’

2 Απριλίου, 2013

Δ.Παπαδημούλης στο Κόκκινο: Ζούμε ένα χιλιοπαιγμένο επεισόδιο της ίδιας καταστροφικής σειράς

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» (Μπ.Αγρολάμπος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

papadhmoylhs--2-vouliΖούμε ένα χιλιοπαιγμένο επεισόδιο της ίδιας καταστροφικής σειράς. Το αποτυχημένο Μνημόνιο φέρνει απόκλιση στους στόχους, εκτός από την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που προκαλεί και η Τρόικα, επιστρέφει, αφού άφησε την κυβέρνηση να…μουλιάσει, για να επιβάλλει νέα μέτρα: χαράτσι και για το 2013, σε αντίθεση με τη νομοθετική δέσμευση ότι τελειώνει το Δεκέμβρη του ’12 και την απόφαση του ΣτΕ που έλεγε ότι επρόκειτο για προσωρινό μέτρο. Επίσης, νέα μέτρα για την κάλυψη της «μαύρης τρύπας» που στο μεταξύ προκαλεί η υφεσιακή πολιτική που επιβάλλει το Μνημόνιο 3 και απολύσεις στο Δημόσιο, σε μια εποχή που μετράμε ήδη 1,5 εκατομμύριο ανέργους.

Οι κυβερνητικοί εταίροι παίζουν τις καντρίλλιες, χαράσσουν κόκκινες γραμμές, ωστόσο, η εμπειρία  έχει δείξει ότι στο τέλος αυτές οι κόκκινες γραμμές γίνονται κόκκινες κορδέλες συσκευασίας του νέου κυβερνητικού πακέτου.

read more »

26 Μαρτίου, 2013

Η συμφωνία βαθαίνει την κρίση

akel_990x595http://thehellenicmail.gr

Δήλωση Γραμματείας Κ.Ε. ΑΚΕΛ για απόφαση Γιούρογκρουπ

Η συμφωνία στην οποία κατέληξε το πρωί το Eurogroup συνιστά κορύφωση της πρώτης φάσης των σχεδιασμών της Τρόικα σε βάρος του κυπριακού λαού. Η συμφωνία όχι απλά και μόνο δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας αλλά αντιθέτως βαθαίνει περισσότερο την κρίση προκαλώντας στη χώρα και το λαό μας οδυνηρές συνέπειες. Αποτέλεσμα της θα είναι η αύξηση της ανεργίας, η λήψη επιπρόσθετων μέτρων λιτότητας και περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων και η πρόκληση τεράστιων προβλημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το κλείσιμο τους.

Τις τελευταίες μέρες αποκαλύπτεται με κυνισμό από τους ευρωπαίους «εταίρους» μας ότι αυτός ήταν ο σχεδιασμός τους από την αρχή. Ότι δηλαδή καθόρισαν στόχους και ακολουθούν συγκεκριμένη πορεία υλοποίησης τους.

read more »

26 Μαρτίου, 2013

Το μνη­μό­νιο δεν εί­ναι μο­νό­δρο­μος

mnimonio2http://epohi.gr

Του Σταύ­ρου Το­μπά­ζου

Με τη συμ­φω­νία για κού­ρε­μα των κα­τα­θέ­σεων και α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την τε­λι­κή της τύ­χη, η Κύ­προς έ­χα­σε κά­θε α­ξιο­πι­στία ως κέ­ντρο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών συ­ναλ­λα­γών. Αν η κυ­πρια­κή κυ­βέρ­νη­ση δεν ε­πι­βάλ­λει προ­σω­ρι­νά μέ­τρα πε­ριο­ρι­σμού των ε­κροών κε­φα­λαίου, μό­λις α­νοί­ξουν οι τρά­πε­ζες, η ά­τα­κτη πτώ­χευ­σή τους εί­ναι έ­να πο­λύ πι­θα­νό εν­δε­χό­με­νο.
Η συμ­φω­νία προ­κά­λε­σε έ­να τε­ρά­στιο σοκ στη Κύ­προ που υ­πο­χρέω­σε α­κό­μη και το κυ­βερ­νών κόμ­μα του προέ­δρου Ανα­στα­σιά­δη να α­πέ­χει στην ψη­φο­φο­ρία της βου­λής της πε­ρα­σμέ­νης Τρί­της για έ­γκρι­σή της, ε­νώ ό­λα τα άλ­λα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα την κα­τα­ψή­φι­σαν. Αξί­ζει να α­να­φερ­θεί ό­τι το Α­ΚΕΛ το­πο­θε­τεί­ται τις τε­λευ­ταίες μέ­ρες ό­χι μό­νο κα­τά της συ­γκε­κρι­μέ­νης συμ­φω­νίας, αλ­λά και κα­τά του μνη­μο­νίου γε­νι­κό­τε­ρα. Οι ε­πι­πτώ­σεις της δη­μο­σιο­ποίη­σης μιας τέ­τοιας συμ­φω­νίας κα­θι­στά την προ­η­γου­μέ­νη, προ­κα­ταρ­κτι­κή συμ­φω­νία της κυ­βέρ­νη­σης Χρι­στό­φια με την τρόι­κα α­νε­πί­και­ρη: Στο Α­ΚΕΛ φαί­νε­ται να ε­πι­κρα­τεί η ά­πο­ψη ό­τι, αν εί­ναι να κου­ρέ­ψου­με κα­τα­θέ­σεις, τις κου­ρεύου­με και χω­ρίς την τρόι­κα.

read more »

26 Μαρτίου, 2013

Γ. Βαρουφάκης: »Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος της συμφωνίας για την Κύπρο»

Γιάννης Βαρουφάκης

http://left.gr

Χρησιμοποιώντας τον τίτλο ενός κλασικού γουέστερν, ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας κάνει μια ενδιαφέρουσα ανατομία της απόφασης για την Κύπρο και όσων μπορεί να προκαλέσει.

Με άρθρο που δημοσιεύει στην προσωπική του ιστοσελίδα, επισημαίνει εξαρχής ότι η συμφωνία αποτελεί ένα καθοριστικό σημείο, ένα σημείο καμπής για το μέλλον της Ευρώπης.

Ο καλός
Σε αυτή την κατηγορία επισημαίνεται ως αδιαμφισβήτητα θετικό το γεγονός ότι δεν θα εφαρμοστεί η αρχική απόφαση για κούρεμα και στις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Επίσης το γεγονός ότι η νέα συμφωνία αντιμετωπίζει διαφορετικά «ως όφειλε» τις διάφορες τράπεζες: τώρα η μη ασφαλείς καταθέσεις θα δεχθούν κούρεμα αναλογικά με την μαύρη τρύπα των τραπεζών. Οι φορολογούμενοι επίσης θα σηκώσουν μικρότερο μέρος του βάρους για τα δάνεια διάσωσης

read more »

14 Μαρτίου, 2013

Π. Σκουρλέτης: «Τα πρόσφατα γεγονότα αποτελούν εκφράσεις της δεξιάς στρατηγικής της έντασης» (ηχητικό)

Πάνος Σκουρλέτηςhttp://www.stokokkino.gr

Συνέντευξη του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, Πάνου Σκουρλέτη στο «Κόκκινο 105,5» (Μιχαλοπούλου)

Ακούστε το ηχητικό ΕΔΩ

Για την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα

-Παρόλο που έγινε προσπάθεια να δοθεί η εντύπωση όλες αυτές τις μέρες στο τι ακριβώς στοχεύει η παρουσία της τρόικας… επί της ουσίας ήταν απλώς μια επίσκεψη που ήρθε απλώς να τονίσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει αυτή η κυβέρνηση στο πλαίσιο του μνημονίου…

read more »

12 Μαρτίου, 2013

Δ.Παπαδημούλης: Εμμονή κυβέρνησης και Τρόικας στην καταστροφική πολιτική (video)

read more »

8 Μαρτίου, 2013

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Ν. Χουντή: «Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αρμοδιότητα της Ελλάδας»

αρχείο λήψης (3)

Τη στιγμή που όλος ο Τύπος στην Ελλάδα, βεβαιώνει ότι η Τρόικα λέει «όχι» στις υποτιθέμενες προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τη μείωση των φόρων, στο πετρέλαιο θέρμανσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή δηλώνει ότι «Η Επιτροπή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να καθορίζει τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου θέρμανσης, στα κράτη μέλη» και τονίζει ότι «η αρμοδιότητα έχει σαφώς ανατεθεί στα κράτη μέλη».

Πιο συγκεκριμένα, σε γραπτή ερώτησή του ο Ν. Χουντής, αφού τόνιζε ότι λόγω και της τεράστιας μείωσης των εισοδημάτων των ελλήνων, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης έχει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις ζητούσε να μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης ή διαφορετικά να προτείνει η Κομισιόν «άλλα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών για θέρμανση του ελληνικού λαού».

read more »

7 Μαρτίου, 2013

Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά οδηγούν σε κοινωνική έκρηξη

imageshttp://thehellenicmail.gr

Συνέντευξη του Βίκτωρα Τσιαφούτη, νομικού συμβούλου ΕΚΠΟΙΖΩ, στη Mail.

Υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά της Τρόικα για το ζήτημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Χαρακτηρίζουν μάλιστα την πρόταση της κυβέρνησης, ως μια γενναιόδωρη προσφορά.

read more »

6 Μαρτίου, 2013

Δ.Παπαδημούλης στο ρ/φ ΝΕΤ: Σιωπητήριο και λογική υποταγής μέχρι τις γερμανικές εκλογές

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό της NET (Γ.Παντελάκης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

papadim-thumb-medium (1)Η Τρόικα έρχεται για να ελέγξει τους «συνεταίρους» της, την τρικομματική συγκυβέρνηση, και κατά πόσο εφαρμόζουν τα συμφωνηθέντα και ψηφισθέντα, τα οποία είναι και χρονοδιαγεγραμμένα. Η ιδιαιτερότητα αυτή τη φορά είναι ότι μέχρι τις γερμανικές εκλογές, έχει επιβληθεί σιωπητήριο και υποταγή. Έχει επιβληθεί η λογική «μην ενοχλείτε και μην ομιλείτε στην Μέρκελ και τον Σόιμπλε, αφήστε τους να κερδίσουν άνετα τις εκλογές». Ενόψει μάλιστα των γερμανικών εκλογών, ένα ενδεχόμενο είναι, να σπρώξουν κυβέρνηση και Τρόικα, την ώρα που παριστάνουν ότι διαπραγματεύονται σκληρά, κάποια πράγματα είτε κάτω από το χάλι είτε να τα μεταθέσουν για μετά τις εκλογές το φθινόπωρο. Για τις δηλώσεις δε, ότι δεν υπάρχει θέμα κατώτατου μισθού και νέας μείωσής του ή ότι δεν θα παρθούν νέα μέτρα, ας κρατήσουμε καλύτερα μικρό καλάθι.

read more »

5 Μαρτίου, 2013

Δ.Παπαδημούλης στον Αθήνα 984: Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς πολιτικούς αντιπάλους

Μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 (Αρ.Τόλιος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-EKM Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

papadim_realΟ Τσίπρας, κλήθηκε να μιλήσει σε ένα συνέδριο για τη διαδρομή και την προσφορά του ιδρυτή της ΝΔ και ανταποκρίθηκε όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Εκεί θα πάμε και θα πούμε τα δικά μας. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε τη ΝΔ του κ. Σαμαρά να πηγαίνει πιο δεξιά από ότι την είχε αφήσει ο ανιψιός Καραμανλής, θα το πούμε κι αυτό. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, πόσο μάλλον τους καλούς πολιτικούς αντιπάλους. Η ΝΔ του κ. Σαμαρά είναι πιο δεξιά από τη ΝΔ του ανιψιού Καραμανλή, στον οποίο ασκήσαμε πολύ σκληρή αντιπολίτευση, όταν ήταν πρωθυπουργός, και ακόμη πιο δεξιά από τη ΝΔ του ιδρυτή του κόμματος μετά τη μεταπολίτευση. Γεγονός που αποδεικνύεται και από την ομάδα ανθρώπων με ακροδεξιές πολιτικές πεποιθήσεις που βρίσκεται και παίζει σημαντικό ρόλο στο πλευρό του σημερινού πρωθυπουργού. Το όνομα Φαήλος Κρανιδιώτης για παράδειγμα, λέει πολλά.

read more »

3 Μαρτίου, 2013

Απολύσεις εκπαιδευτικών!

αρχείο λήψης (3)http://www.alfavita.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3/3/2013

Τι ειπώθηκε στην κλειστή συνεδρίαση του ΣΕΒ με ομιλητή τον Γ. Στουρνάρα
Στο τραπέζι της Τρόικας και απολύσεις εκπαιδευτικών!

read more »

2 Μαρτίου, 2013

Τα ψέματα και η τεχνητή δόση αισιοδοξίας τελείωσαν

syrizaΟ κ. Σαμαράς ακολουθεί με πίστη και προσήλωση την πολιτική του μνημονίου και γι’ αυτό ούτε θέλει ούτε μπορεί να διαπραγματευτεί κάτι διαφορετικό στην εκ νέου συνάντησή του με την τρόικα.

Όσο και αν προσπαθεί να κρύψει την πραγματικότητα παίζοντας επικοινωνιακά παιχνίδια, ο κ. Σαμαράς έχει δεσμευτεί για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, ξεπούλημα δημόσιου πλούτου, περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού και νέα περικοπή σε μισθούς και συντάξεις οδηγώντας την κοινωνία και την οικονομία σε διάλυση.

read more »

26 Φεβρουαρίου, 2013

Η επιδοματική πολιτική

αρχείο λήψης (7)http://rizopoulospost.com

Γράφει ο Σταύρος Τασιόπουλος

Πλέον το κράτος για αρκετούς ʽʼχρεωκόπησεʼʼ και για κάποιους άλλους αυτό σημαίνει δυσκολία και ανικανότητα, να βολέψουν κόσμο, να μοιράσουν κονδύλια, να χαρίσουν πρόστιμα. Όλα δηλαδή τα κακώς κείμενα για τα οποία ανεξαρτήτως Μνημονίου και Τρόϊκας θα έπρεπε και ως κοινωνία και ως κράτος να φροντίσουμε να εξαλειφθούν. Αν μη τι άλλο σε μια χώρα με περιορισμένα έσοδα, ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ανεύρεσης εσόδων είναι η μείωση στο ελάχιστο δυνατό της σπατάλης και της διαφθοράς, αντί της θεσμοθέτησης φόρων σε μισθωτούς και ακίνητη περιουσία.

read more »

15 Φεβρουαρίου, 2013

Το αλάθητο της τρόικα…

assets_LARGE_t_420_54165552_type12169

Ετικέτες: , ,
7 Φεβρουαρίου, 2013

Ν. Χουντής: με απαίτηση της Τρόικα η λεηλασία του Πράσινου Ταμείου

prassino_tameioΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Δελτίο Τύπου

 

 

 

·Ν. Χουντής: «με απαίτηση της Τρόικα η λεηλασία του Πράσινου Ταμείου»

 

·Γιατί οι πολίτες θα πρέπει να εξακολουθούν να πληρώνουν δήθεν «πράσινους» φόρους αφού πάνε υπέρ των δανειστών;

 

·Ερώτηση – Καταγγελία του Ν. Χουντή στην Κομισιόν

 

 

Η λεηλασία των πόρων του Πράσινου Ταμείου που υποτίθεται ότι θα διατίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, έγινε μετά από απαίτηση της Τρόικα και ήταν προϋπόθεση για να πάρουμε τις δόσεις των δανείων.  Αυτό καταγγέλλει με ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.

read more »

30 Ιανουαρίου, 2013

Υπομονή μέχρι το 2014

0

6 Δεκεμβρίου, 2012

Γιάννης Δραγασάκης-Ομιλία σε εκδήλωση της ΚΟΕ με θέμα: «Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ξέφωτο μετά την τρόικα;»

Γιάννης ΔραγασάκηςΒρισκόμαστε στον πρόλογο ενός νέου κύκλου ανατροπών και ρήξεων

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση. Πάντα πίστευα, και πολύ περισσότερο σήμερα, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ανάγκη από χώρους διαλόγου και ευκαιρίες για διάλογο. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε τόσα καινούρια θέματα να σκεφτούμε να κάνουμε συνθέσεις και να προσχωρήσουμε σε επιλογές.

Θα ήθελα αρχικά να αναφέρω τέσσερα χαρακτηριστικά της κρίσης, όπως τα αντιλαμβάνομαι, τα οποία μας προσδιορίζουν και ορισμένα συστατικά της στρατηγικής εξόδου απ’ αυτήν.

read more »

5 Δεκεμβρίου, 2012

PSI No 2 – Μια χώρα που πτώχευσε δύο φορές σε έναν χρόνο

varoufakisskaiτου Γιάννη Βαρουφάκη

 Το 2012 θα μείνει στην παγκόσμια οικονομική ιστορία ως η χρονιά που μια χώρα της ευρωζώνης, η Ελλάδα μας, πτώχευσε δις. Μία φορά τον Φεβρουάριο και μία τον Δεκέμβριο. Και δεν είναι μόνο το επίτευγμα της διπλής σε έναν χρόνο πτώχευσης που θα καταχωρίσει το σωτήριον 2012 με γράμματα μαύρα κι άραχνα στην ιστορία. Υπάρχουν άλλοι δύο λόγοι: πρώτον, ότι και οι δύο αυτές πτωχεύσεις συνέβησαν εν μέσω θριαμβολογιών των κυβερνώντων πως η χώρα σώθηκε από την… πτώχευση. 

read more »

22 Νοεμβρίου, 2012

Δ.Παπαδημούλης στο Mega: Η διαθεσιμότητα είναι προθάλαμος για απόλυση

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Mega  (Δ.Καμπουράκης-Γ.Οικονομέας), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Η διαθεσιμότητα, όπως την ερμηνεύει και την εξηγεί η Τρόικα και όπως θέλει να την εφαρμόσει η κυβέρνηση, είναι προθάλαμος για απόλυση. Όταν έχεις ανεργία 25% και προγραμματίζεις, με τον προϋπολογισμό που ψήφισαν τα τρία κυβερνητικά κόμματα, νέα ύφεση και νέα αύξηση της ανεργίας για το 2013, τότε το να στέλνεις και άλλους στην ανεργία είναι απαράδεκτοΜετακίνηση ναι, μετάταξη ναι, καλύτερη αξιοποίηση ναι. Όταν π.χ. υπάρχουν ελλείψεις στα ΚΕΠ, μπορούν κάποιοι άνθρωποι να πάνε εκεί και να αναπληρώσουν τα κενά. Δυστυχώς, την αδυναμία ή την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να μαζέψει φόρους από τους φοροφυγάδες, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, να περιορίσει το «πάρτι» στις προμήθειες την πληρώνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και το κοινωνικό κράτος.

read more »

9 Νοεμβρίου, 2012

«Χαστούκι» στα μούτρα της κυβέρνησης το «πάγωμα» της δόσης

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ (Β.Λυριτζής-Δ.Οικονόμου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η χθεσινή δήλωση Σόιμπλε ότι αναβάλλεται και πάλι η συζήτηση του ελληνικού προβλήματος, η δόση, η επιμήκυνση, η ρύθμιση του χρέους με ένα βιώσιμο τρόπο, είναι χαστούκι στα μούτρα της κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά την επαναδιαπραγμάτευση αλά Σαμαρά. Η κυβέρνηση τα έδωσε όλα στην Τρόικα, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις του δεύτερου Μνημονίου επί τα χείρω –ο προϋπολογισμός και τα μέτρα προβλέπουν 11 δισ. ευρώ περικοπές το 2013, εκ των οποίων τα 5,5 δις από συντάξεις, τα 1,7 δις από μισθούς. Έφεραν όλο αυτό το πακέτο των εκατοντάδων σελίδων με το πιστόλι στον κρόταφο σε πολλούς βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και του ενός άρθρου, με βασικό επιχείρημα ότι πρέπει να ψηφιστεί σε λίγες ώρες αυτό που διαπραγματευόμαστε τόσους μήνες, επειδή τη Δευτέρα πρέπει να πάρουμε τη δόση και την επιμήκυνση. Και εισέπραξαν τελικά…φτύσιμο και αναβολή. Αυτή είναι η πραγματικότητα!

read more »

2 Νοεμβρίου, 2012

Η προετοιμασία μας πρέπει να συνεχιστεί-Λήξαν το θέμα Λαφαζάνη μετά τις διευκρινιστικές δηλώσεις του

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM (Β.Αδαμόπουλος-Σ.Ξενάκης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ακόμη κι αν τα μέτρα περάσουν διά πυρός και σιδήρου από τη Βουλή, με την άθλια διαδικασία του κατεπείγοντος και της μίας ψηφοφορίας, πράγμα που δεν αποκλείεται να γίνει αφού έχουν μπει λυτοί και δεμένοι μέσα κι έξω από την Ελλάδα για να στηρίξουν την κυβέρνηση να τα περάσει, το λάδι στο καντήλι της σημερινής κυβέρνησης τελειώνει επικίνδυνα γρήγορα. Όταν μία κυβέρνηση, πριν ακόμη ψηφίσει αυτό το άγριο πακέτο μέτρων, που ρίχνει και πάλι όλο το βάρος στο μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον άνεργο, δίνει αυτήν την εικόνα του πολυτραυματία που έδωσε στην προχθεσινή ψηφοφορία, κάνει τέσσερις μήνες συζητήσεις με την Τρόικα, 20 συναντήσεις Σαμαρά-Κουβέλη-Βενιζέλου και επιφυλάσσει στο κοινοβούλιο ρόλο διακοσμητικό, που το μόνο που θα κάνει είναι να συζητήσει για λίγες ώρες ένα πακέτο που θα αλλάξει τη ζωή μας προς το χειρότερο, τότε μην περιμένουμε αυτήν την κυβέρνηση να μακροημερεύσει.

read more »

1 Νοεμβρίου, 2012

Πρόβα-τζενεράλε από τα προσεχώς η χθεσινή ψηφοφορία

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» (Μπ.Μιχαλοπούλου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Η κυβέρνηση βγαίνει πολυτραυματίας από τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή και η εικόνα αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από μία πρόβα-τζενεράλε ή αλλιώς, η πρόγευση από τα προσεχώς που θα ακολουθήσουν με την ψήφιση των μέτρων και τον προϋπολογισμό. Χθες, «ξηλώθηκε» η διάταξη που έλεγε ότι ακόμη κι αν ιδιωτικοποιήσεις μεγάλες επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα, το Δημόσιο θα πρέπει ένα έχει ένα ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής. Το «ξήλωσαν» κι αυτό!

read more »

29 Οκτωβρίου, 2012

Δ.Παπαδημούλης : H κυβέρνηση έχει επιλέξει τη διαδικασία «ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσαμε»!

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό της NET (Γ.Παντελάκης-Β.Μπεσκένης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Το πακέτο που έχει συμφωνηθεί είναι το πιο άγριο, το πιο σκληρό και το πιο υφεσιακό στα χρόνια του Μνημονίου. Απέχει παρασάγγας από όσα έλεγαν προεκλογικά και οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι αλλά και από το κείμενο της τρικομματικής μετεκλογικής συμφωνίας και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Οι κυβερνητικοί εταίροι έχουν μία δυσκολία να πείσουν, πριν από όλους τους ψηφοφόρους τους, αλλά και κάποιους από τους βουλευτές τους. Δεν πρόκειται για αδιέξοδο, αλλά περισσότερο για δυσκολία να πείσουν. Έδωσαν στους εαυτούς τους ένα τράτο 4 μηνών να συζητούν μεταξύ τους και με την Τρόικα και έχουν αποφασίσει να φέρουν το πακέτο των μέτρων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε μία ψηφοφορία.

read more »

23 Οκτωβρίου, 2012

Αυστηρή κριτική στον ρόλο του ΔΝΤ στην Ελλάδα από το Bretton Woods project

Από το brettonwoods.org

IMF’s «incompetence» and «failures» in Europe led to «suffering»

The IMF’s role as a member of the Troika, the grouping of the European Central Bank (ECB), European Commission and the Fund in the eurozone crisis, is attracting new criticism. The deepening recessions in many eurozone nations has brought the efficacy and appropriateness of Troika-led reforms into question.

Criticism of the Fund’s European involvement includes the claim that it risked its independence as part of the Troika. Support for this view has come from the leaked resignation letter of a 20-year IMF veteran, Peter Doyle, who resigned as an adviser in the IMF’s European department in July. Doyle accused the Fund of “failing” in its surveillance function by having “suppressed” publication of problems in Europe that had been identified well in advance, so much so that the Fund was consequently “playing catch-up and reactive roles in the last ditch efforts to save [Greece]”, causing “suffering for many”. He laid the blame for these failures on the Fund’s “analytical risk aversion, bilateral priority and European bias”, problems which he argued had become “even more entrenched” and stemmed from the “evidently disastrous” appointment process for the managing director post (see Update 7776).

read more »

Ετικέτες: , ,
16 Οκτωβρίου, 2012

Δ.Παπαδημούλης : Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο ποντάροντας σε βολικές κυβερνήσεις

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό της NET (Γ.Παντελάκης-Β.Μπεσκένης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Η διαπραγμάτευση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση εγκατέλειψε και επισήμως την προεκλογική της σημαία περί επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου, την επαναδιαπραγμάτευση προς το χειρότερο την κάνει η Τρόικα, βάζοντας διαρκώς στο τραπέζι και θέματα τα οποία δεν υπήρχαν στις υποχρεώσεις της χώρας με την ψήφιση του δεύτερου Μνημονίου. Εκεί δηλαδή που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι. Ακόμη πάντως κι αν η τελευταία λίστα αιτημάτων της Τρόικα για τα εργασιακά δεν μπει στο πακέτο, και πάλι θα είναι το χειρότερο, το αγριότερο, το πιο άδικο, το πιο υφεσιακό που έχει ποτέ αποφασιστεί στα χρόνια του Μνημονίου.

read more »

11 Οκτωβρίου, 2012

Μόλις κατακάτσει ο επικοινωνιακός κουρνιαχτός από την επίσκεψη Μέρκελ, θα έρθουν τα μέτρα

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM (Ν.Χατζηνικολάου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Η μετακίνηση της έδρας μεγάλων εταιριών στο εξωτερικό είναι μία αρνητική εξέλιξη που έχει στοιχεία κοινωνικής πρόκλησης. Στις εκλογές εκφόβισαν πολύ κόσμο να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για να μη συμβούν τέτοιου είδους καταστάσεις, ωστόσο συμβαίνουν τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση εφαρμόζει μία άκρως μνημονιακή και «καρα-δεξιά» πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι στη Γαλλία, όταν ένας από τους πιο πλούσιους Γάλλους αποφάσισε να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στο Βέλγιο, η Liberation τον «έκραξε», δημιουργώντας ένα κλίμα πανζουρλισμού που τελικά ακύρωσε την κίνηση. Αναζητείται και στην Ελλάδα αντίστοιχη κοινωνική και δημοσιογραφική αντίδραση. Κατά τ’άλλα, αυτό που χρειάζεται είναι ένα απλό, δίκαιο, αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, το οποίο να φορολογεί αυτόν που έχει πολλά λεφτά αλλά δεν παράγει, αυτόν που τα βγάζει στο εξωτερικό και δεν ελέγχεται κ.ο.κ. Αυτό που δεν θα αντλεί έσοδα μόνο από μισθωτούς, συνταξιούχους και έντιμους φορολογούμενους-«κορόιδα» αλλά απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανάλογα με τη δύναμή τους.

read more »

10 Οκτωβρίου, 2012

Η Μέρκελ ήρθε, άκουσε και μετά έδειξε ποιο είναι το πραγματικό αφεντικό

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Αντέννα (Γ.Παπαδάκης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Το συμπέρασμα από την επίσκεψη της κ. Μέρκελ στην Ελλάδα το αποτυπώνει χαρακτηριστικά ο τίτλος της Guardian: Η Μέρκελ ήρθε, άκουσε και μετά έδειξε ποιο είναι το πραγματικό αφεντικό. Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια η γερμανίδα καγκελάριος λειτουργεί ως δημοσιονομικός «δικτάτορας» της Ευρωζώνης. Και ήρθε στη χώρα μας για να στηρίξει τον κ. Σαμαρά και την κυβέρνησή του -κατά την εκτίμησή μου τους κ.κ. Βενιζέλο και Κουβέλη τους θεωρεί αναλώσιμους και γι’αυτό δεν τους πολύλογαριάζει-, να στηρίξει δογματικά το Μνημόνιο σε μια στιγμή που έχει αποτύχει σε όλους τους δημοσιονομικούς του στόχους αλλά έχει «πετύχει» όλους τους κοινωνικούς του στόχους και για να στηρίξει τα δικά της συμφέροντα.

read more »

9 Οκτωβρίου, 2012

Τη μαζική φωνή της διαμαρτυρίας η κυβέρνηση έπρεπε να την εκμεταλλευτεί, όχι να τη φοβάται

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ (Β.Λυριτζής-Δ.Οικονόμου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Η έλευση της κ. Μέρκελ είναι μια ευκαιρία για να πει ο ελληνικός λαός  μαζικά, μαχητικά και ειρηνικά «δεν πάει άλλο». Μια κυβέρνηση που θα ήθελε να διαπραγματευτεί το Μνημόνιο, όπως υποσχέθηκε για να γίνει κυβέρνηση, θαέπρεπε τη μαζική φωνή της διαμαρτυρίας και της αγανάκτησης να την εκμεταλλευτεί κι όχι να την φοβάται. Τη Μέρκελ και το Μνημόνιο, δημοσιονομικό «δικτάτορα» μέσα στην Ελλάδα, την έχει κάνει ο κακός, άθλιος τρόπος διακυβέρνησης του τόπου για δεκαετίες από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

read more »

7 Οκτωβρίου, 2012

Δ.Παπαδημούλης στη Metro: Ο ΣΥΡΙΖΑ να πείσει ότι δεν είναι σαν τους άλλους

Την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να πεισθούν οι πολίτες ότι δεν είναι σαν τους άλλους υπογραμμίζει μιλώντας στη «W» ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος χαρακτηρίζει τα νέα μέτρα που έρχονται ως τα χειρότερα του Μνημονίου, ενώ καλεί τους βουλευτές της συμπολίτευσης να τα καταψηφίζουν. Ο ίδιος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει δεκτή από το κόμμα του μια συνάντηση με την τρόικα, της οποίας όμως ζητά την αυτοδιάλυση. 

read more »

20 Σεπτεμβρίου, 2012

Ας δώσει η κυβέρνηση στη δημοσιότητα τη λίστα με τα εναλλακτικά ισοδύναμα που κατέθεσε στην Τρόικα

Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ (Β.Μπεσκένης-Γ.Παντελάκης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Με ένα μακρόσυρτο και κακόγουστο σίριαλ συναντήσεων, συζητήσεων κλπ, η κυβέρνηση διαρκώς μετατοπίζεται προς την πλευρά της Τρόικα και στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλει η Τρόικα, με ελάχιστες ενδεχομένως αποκλίσεις. Η Τρόικα επιβάλλει και η τρικομματική συγκυβέρνηση αποδέχεται.

read more »

17 Σεπτεμβρίου, 2012

Δεν είμαστε αφελείς για να διευκολύνουμε κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα

Μιλώντας σήμερα στoν ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM (Γ. Παπαχρήστος-Α. Ραβανός), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η συσκευασία του ενός άρθρου για ένα πακέτο μέτρων, το οποίο συζητούν μεταξύ τους οι τρεις αρχηγοί, το οικονομικό επιτελείο και η Τρόικα πάνω από ένα μήνα, είναι άθλια αντιδημοκρατική μεθόδευση, προσβολή σε κάθε έννοια κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας. Και δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Περιμένουμε να υπάρξουν και κυβερνητικοί βουλευτές που θα ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτήν την απαράδεκτη μεθόδευση. Επιπλέον, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε, μέσα και έξω από τη Βουλή, για να μην περάσουν τα μέτρα. Δεν είμαστε αφελείς για να διευκολύνουμε κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα.

read more »

17 Σεπτεμβρίου, 2012

Αντιδημοκρατική η μεθόδευση να περάσει το πακέτο μέτρων με μία μόνο ψηφοφορία στη Βουλή

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ (Β.Λυριτζής, Δ.Οικονόμου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ο Αλ. Τσίπρας, στο πλαίσιο της ΔΕΘ έδωσε το μεγαλύτερο βάρος στη διατύπωση του εναλλακτικού μας προγράμματος και των εναλλακτικών μας προτάσεων. Και ο Αλ.Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ έκαναν ένα βήμα πέρα από το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε προεκλογικά στην Αθηναΐδα, που έγινε πλέον πιο συγκεκριμένο, πιο ώριμο, πιο πειστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ωριμάζει, εξελίσσεται, μεγαλώνει και γι’ αυτό γίνεται πιο απειλητικός για τους αντιπάλους του, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την τρίχα, τριχιά. Δεν υποστηρίζουμε ότι έχουμε τα πάντα έτοιμα, ωστόσο, χρειάζεται, εν μέσω έκτακτων συνθηκών, να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ο κορμός της εναλλακτικής πρότασης σε μια πολιτική που αποτυγχάνει.

read more »

17 Σεπτεμβρίου, 2012

Άθλια η μεθόδευση να περάσει το πακέτο μέτρων σε μία ψηφοφορία

read more »

10 Σεπτεμβρίου, 2012

H διεκδίκηση της εξουσίας δεν είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτύχουμε πάση θυσία

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» (Μπ.Αγρολάμπος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Παρά το γεγονός ότι η συνταγή έχει πέσει έξω παταγωδώς σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της, μία πλευρά του Μνημονίου, η κοινωνικο-οικονομική υλοποιείται με θρησκευτική ευλάβεια και απόλυτη ευστοχία. Το να πέφτουν δηλαδή όλα τα βάρη στο μισθό, στη σύνταξη, στο εργασιακό δικαίωμα, στο κοινωνικό κράτος έτσι ώστε στο τέλος αυτού του θανάσιμου σπιράλ η αμοιβή στην Ελλάδα να φτάσει στα επίπεδα της Πορτογαλίας με στόχο τα επίπεδα της Εσθονίας και της Κροατίας. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση εγκατέλειψε τη δέσμευσή της για άμεση επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου, επαναδιαπραγμάτευση του δεύτερου Μνημονίου επί τα χείρω κάνει τώρα η Τρόικα.

read more »

9 Σεπτεμβρίου, 2012

Σφαγή στους μισθούς της Πορτογαλίας, του καλύτερου μαθητή της τρόικας…

http://www.aixmi.gr

Η Πορτογαλία, ο καλύτερος μαθητής της τρόικας, είναι εκτός στόχων και η κυβέρνησή της αναγκάζεται να πάρει νέα σκληρά μέτρα. Με έλλειμμα που θα ξεπερνά το 5,5% (έναντι πρόβλεψης για 4,5%), ετοιμάζεται να κόψει τον 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (από το 11% στο 18%) και να μειώσει τις εργοδοτικές εισφορές από το 23,5% στο 18%.

read more »

4 Σεπτεμβρίου, 2012

Από την Τρόικα, με χειρότερους όρους, η επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου

Μιλώντας σήμερα στον Real97.8 (Ν.Χατζηνικολάου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Δυστυχώς ζούμε την εξής συγκυρία: η Τρόικα, εκμεταλλευόμενη την πλήρη αθέτηση της προεκλογικής δέσμευσης του κ. Σαμαρά για άμεση επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου, εφαρμόζει την παροιμία «δώσε θάρρος στον χωριάτη να σ’ ανέβει στο κρεβάτι» και επιδιώκει η ίδια μια επιθετική επαναδιαπραγμάτευση του δεύτερου Μνημονίου επί τα χείρω.

read more »

30 Ιανουαρίου, 2012

Η μοιραία επιλογή της προσφυγής στο ΔΝΤ

Γιάννης Δραγασάκης
Πολλοί εκφράζουν σήμερα την έκπληξή τους για το μέγεθος της κοινωνικής και της οικονομικής καταστροφής που επέφερε η πολιτική του μνημονίου.
Η έκπληξη αυτή δεν είναι δικαιολογημένη. Η απάντηση στην ελληνική κρίση δόθηκε με έναν συνδυασμό πολιτικής λιτότητας και νέων δανείων. Αυτή η πολιτική ποτέ και πουθενά δεν έχει αποδώσει. Δεν έχουμε διεθνώς παράδειγμα χώρας η οποία να αντιμετώπισε επιτυχώς μια κρίση χρέους με λιτότητα και νέα δάνεια.
19 Ιανουαρίου, 2012

«Ελλάδα: Προσοχή-προσοχή! Η τρόικα επιστρέφει στην Αθήνα!»

Ανακοίνωση του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστερά 

για τη νέα άφιξη της τρόικας στην Ελλάδα

Οι ειδικοί του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιστρέφουν στην Ελλάδα, για να επιβλέψουν τις διαπραγματεύσεις της χώρας με τις ιδιωτικές τράπεζες για τη διαδικασία του PSI+ (της εθελοντικής αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους προς τους ιδιώτες πιστωτές), αλλά και για να αξιολογήσουν τις “δομικές προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις” που επιβάλλονται από το νεοφιλελεύθερο, τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό του κ. Παπαδήμου, με άλλα λόγια να προωθήσουν την συνεχιζόμενη πρωτοφανή πολιτική ακραίας λιτότητας και κοινωνικής καταστροφής.

read more »

27 Οκτωβρίου, 2011

50% «κούρεμα» και μόνιμη εποπτεία της τρόικας

Μετά από δραματικές ολονύκτιες διαβουλεύσεις κλείδωσε οριστικά το ελληνικό «κούρεμα» στο 50%. Στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ η επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, το δεύτερο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Η Ε.Ε. νωρίτερα, κατέληξε σε συμφωνία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

read more »

22 Φεβρουαρίου, 2011

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της σύγχρονης Ελλάδας

του Νίκου Κοτζιά, συγγραφέα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 20/02/2011

Οι λογιστές που μας κυβερνούν έχουν την αίσθηση ότι το Βατοπέδι ήταν «το σκάνδαλο», ενώ το ξεπούλημα 50 δισεκατομμυρίων δημόσιου πλούτου σε περίοδο κρίσης, με χρονοδιάγραμμα αναγκαστικής εκποίησης, θα είναι «εθνικό έργο» αξιοπρέπειας και καλής διακυβέρνησης.

read more »