Posts tagged ‘μνημόνιο’

Απρίλιος 2, 2013

Δ.Παπαδημούλης στο Κόκκινο: Ζούμε ένα χιλιοπαιγμένο επεισόδιο της ίδιας καταστροφικής σειράς

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» (Μπ.Αγρολάμπος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

papadhmoylhs--2-vouliΖούμε ένα χιλιοπαιγμένο επεισόδιο της ίδιας καταστροφικής σειράς. Το αποτυχημένο Μνημόνιο φέρνει απόκλιση στους στόχους, εκτός από την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που προκαλεί και η Τρόικα, επιστρέφει, αφού άφησε την κυβέρνηση να…μουλιάσει, για να επιβάλλει νέα μέτρα: χαράτσι και για το 2013, σε αντίθεση με τη νομοθετική δέσμευση ότι τελειώνει το Δεκέμβρη του ’12 και την απόφαση του ΣτΕ που έλεγε ότι επρόκειτο για προσωρινό μέτρο. Επίσης, νέα μέτρα για την κάλυψη της «μαύρης τρύπας» που στο μεταξύ προκαλεί η υφεσιακή πολιτική που επιβάλλει το Μνημόνιο 3 και απολύσεις στο Δημόσιο, σε μια εποχή που μετράμε ήδη 1,5 εκατομμύριο ανέργους.

Οι κυβερνητικοί εταίροι παίζουν τις καντρίλλιες, χαράσσουν κόκκινες γραμμές, ωστόσο, η εμπειρία  έχει δείξει ότι στο τέλος αυτές οι κόκκινες γραμμές γίνονται κόκκινες κορδέλες συσκευασίας του νέου κυβερνητικού πακέτου.

read more »

Μαρτίου 26, 2013

Το μνη­μό­νιο δεν εί­ναι μο­νό­δρο­μος

mnimonio2http://epohi.gr

Του Σταύ­ρου Το­μπά­ζου

Με τη συμ­φω­νία για κού­ρε­μα των κα­τα­θέ­σεων και α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την τε­λι­κή της τύ­χη, η Κύ­προς έ­χα­σε κά­θε α­ξιο­πι­στία ως κέ­ντρο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών συ­ναλ­λα­γών. Αν η κυ­πρια­κή κυ­βέρ­νη­ση δεν ε­πι­βάλ­λει προ­σω­ρι­νά μέ­τρα πε­ριο­ρι­σμού των ε­κροών κε­φα­λαίου, μό­λις α­νοί­ξουν οι τρά­πε­ζες, η ά­τα­κτη πτώ­χευ­σή τους εί­ναι έ­να πο­λύ πι­θα­νό εν­δε­χό­με­νο.
Η συμ­φω­νία προ­κά­λε­σε έ­να τε­ρά­στιο σοκ στη Κύ­προ που υ­πο­χρέω­σε α­κό­μη και το κυ­βερ­νών κόμ­μα του προέ­δρου Ανα­στα­σιά­δη να α­πέ­χει στην ψη­φο­φο­ρία της βου­λής της πε­ρα­σμέ­νης Τρί­της για έ­γκρι­σή της, ε­νώ ό­λα τα άλ­λα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα την κα­τα­ψή­φι­σαν. Αξί­ζει να α­να­φερ­θεί ό­τι το Α­ΚΕΛ το­πο­θε­τεί­ται τις τε­λευ­ταίες μέ­ρες ό­χι μό­νο κα­τά της συ­γκε­κρι­μέ­νης συμ­φω­νίας, αλ­λά και κα­τά του μνη­μο­νίου γε­νι­κό­τε­ρα. Οι ε­πι­πτώ­σεις της δη­μο­σιο­ποίη­σης μιας τέ­τοιας συμ­φω­νίας κα­θι­στά την προ­η­γου­μέ­νη, προ­κα­ταρ­κτι­κή συμ­φω­νία της κυ­βέρ­νη­σης Χρι­στό­φια με την τρόι­κα α­νε­πί­και­ρη: Στο Α­ΚΕΛ φαί­νε­ται να ε­πι­κρα­τεί η ά­πο­ψη ό­τι, αν εί­ναι να κου­ρέ­ψου­με κα­τα­θέ­σεις, τις κου­ρεύου­με και χω­ρίς την τρόι­κα.

read more »

Μαρτίου 26, 2013

Γ. Βαρουφάκης: »Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος της συμφωνίας για την Κύπρο»

Γιάννης Βαρουφάκης

http://left.gr

Χρησιμοποιώντας τον τίτλο ενός κλασικού γουέστερν, ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας κάνει μια ενδιαφέρουσα ανατομία της απόφασης για την Κύπρο και όσων μπορεί να προκαλέσει.

Με άρθρο που δημοσιεύει στην προσωπική του ιστοσελίδα, επισημαίνει εξαρχής ότι η συμφωνία αποτελεί ένα καθοριστικό σημείο, ένα σημείο καμπής για το μέλλον της Ευρώπης.

Ο καλός
Σε αυτή την κατηγορία επισημαίνεται ως αδιαμφισβήτητα θετικό το γεγονός ότι δεν θα εφαρμοστεί η αρχική απόφαση για κούρεμα και στις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Επίσης το γεγονός ότι η νέα συμφωνία αντιμετωπίζει διαφορετικά «ως όφειλε» τις διάφορες τράπεζες: τώρα η μη ασφαλείς καταθέσεις θα δεχθούν κούρεμα αναλογικά με την μαύρη τρύπα των τραπεζών. Οι φορολογούμενοι επίσης θα σηκώσουν μικρότερο μέρος του βάρους για τα δάνεια διάσωσης

read more »

Μαρτίου 25, 2013

Η απροστάτευτη Κύπρος

images (6)http://www.tovima.gr

Του Γιώργου Σταθάκη

Η συζήτηση για το μνημόνιο της Κύπρου είχε ξεκινήσει από καιρό και περιλάμβανε το γνωστό πακέτο λιτότητας αναφορικά με μισθούς, συντάξεις και δημόσιες δαπάνες. Αυτό αναμένεται να χρειαστεί, κατά την προσαρμογή, 7 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία. Μετά υπάρχει το πρόβλημα των τραπεζών που η μελέτη της Pimco το είχε προσδιορίσει στα 10 δισ. ευρώ και που τώρα το αναθεωρεί μάλλον προς τα πάνω. Με μία λέξη, το συμφωνημένο πακέτο ήταν 17 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή το ΑΕΠ της Κύπρου, που μαζί με το 80% του δημόσιου χρέους που έχει σήμερα θα το ανέβαζε στο 180%.

read more »

Μαρτίου 24, 2013

Γιάννης Βαρουφάκης: Το πρόβλημα αφορά όλη την Ευρωζώνη

Γιάννης Βαρουφάκηςhttp://www.avgi.gr

Τρεις ερωτήσεις για την Κύπρο: Απαντά ο  Γ. Βαρουφάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

Ερωτήσεις: 

1. Πώς κρίνετε την απόφαση του Eurogroup για «κούρεμα» των καταθέσεων στην Κύπρο και την αντίδραση της κυπριακής Βουλής.

2. Υπάρχουν δυνατότητες εναλλακτικής λύσης; Ποια είναι τα περιθώρια διαπραγμάτευσης μετά τις πρώτες αντιδράσεις απο ΕΚΤ και Γερμανία;

3. Πώς κρίνετε την στάση της κυβέρνησης Σαμαρά στο Eurogroup και μετά την απόφαση της κυπριακής Βουλής;

Απαντήσεις: 

1. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής άρνησης εκ μέρους της ευρωπαϊκής ηγεσίας ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και αφορά ολόκληρη την Ευρωζώνη. Όσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την κάθε κατάρρευση ως «ιδιαίτερη» περίπτωση, τόσο εγκλωβίζονται σε «λύσεις» που τελικά ενισχύουν την κρίση.

read more »

Μαρτίου 21, 2013

Η πρώτη ήττα της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής

extra_108583_LAPATSIORAS SPYROSΠηγή: efsyn.gr

Του Σπύρου Λαπατσιώρα*

Το ιστορικό διακύβευμα για κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία είναι η επανοικειοποίηση με σύγχρονο τρόπο, με νέες κοινωνικές συμμαχίες και μορφές, του νοήματος της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Η απόρριψη από την Κυπριακή Βουλή του σχεδίου κουρέματος των καταθέσεων συνιστά ήττα της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής «διασώσεων» στην Ευρώπη.

read more »

Μαρτίου 19, 2013

Δ.Παπαδημούλης στον Ant1: Τώρα είναι ευκαιρία η κυβέρνηση Σαμαρά να πει «όχι, δεν πάει άλλο»

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Αντέννα (Γ.Παπαδάκης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

papadimoulis_1Επειδή οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο δείχνουν ότι αν αντιδράς και λες «αυτό δε βγαίνει, δεν περνάει» δεν έρχεται τελικά η καταστροφή και οι απέναντί σου αναγκάζονται να αναδιπλωθούν και να διαπραγματευτούν, πρέπει ν’ αλλάξει και η ελληνική γραμμή του «ναι σε όλα». Από αυτήν την άποψη, ζητήσαμε να συζητηθεί σήμερα στη Βουλή το θέμα με τις κυπριακές τράπεζες, ωστόσο ο κ. Σαμαράς επιλέγει να συζητά μόνο με τους συνεταίρους του κι όχι με τη Βουλή.Εν κατακλείδι, με όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και την καταστροφική επίπτωση που έχει η εμμονή της Μέρκελ σε μια πολιτική που διαλύει τον ευρωπαϊκό Νότο και την Ευρωζώνη, είναι τώρα ευκαιρία η κυβέρνηση Σαμαρά να πει «όχι, δεν πάει άλλο». Αν δεν το κάνει και μείνει στο Μνημόνιο και…ξερό ψωμί και στην εικόνα του πιο καλού μαθητή της Μέρκελ, τότε τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.

read more »

Μαρτίου 18, 2013

Economist; Αδικη και κοντόφθαλμη και αυτοκαταστροφική η απόφαση για τη Κύπρο

5BF35B548328A4A9722E36F7DABFA5D3http://www.tovima.gr

Ιδιαίτερα επικριτικό εμφανίζεται το βρετανικό περιοδικό

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται για μια ακόμα φορά ο Economist με τις αποφάσεις που έλαβαν οι Ευρωπαίοι, αυτή τη φορά για την Κύπρο. Το σχέδιο διάσωσης της Λευκωσίας χαρακτηρίζεται κοντόφθαλμο, αυτοκαταστροφικό και άδικο, κυρίως σε σχέση με τη φορολόγηση των καταθέσεων έως 100 χιλιάδες ευρώ, που θεωρούνται ασφαλής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο άρθρο του περιοδικού σημειώνεται ότι η επιβολή «κουρέματος» 9,9% στις καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ ήταν σχετικά αναμενόμενη, καθώς το τελευταίο διάστημα γινόταν η σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

read more »

Μαρτίου 18, 2013

Δημοσκόπηση: Ο Αναστασιάδης απέτυχε

122939-22_03_img_1216newhttp://www.tvxs.gr

«Αποτυχία» καταλογίζουν στον Αναστασιάδη οι Κύπριοι σχετικά με την διαπραγμάτευση στο Eurogroup και την απόφαση για κούρεμα των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του οργανισμού Insight Market Research (IMR) – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Το 71% τάσσεται κατά της απόφασης και καλεί τη Βουλή να καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Παράλληλα το 62% θεωρεί πως η Κύπρος παρά τις τελευταίες εξελίξεις θα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ.

read more »

Μαρτίου 17, 2013

ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για Κύπρο: «Αποθέωση της εγκληματικής πολιτικής των Μνημονίων»

syrizahttp://www.left.gr

Το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το μνημονιακό σχέδιο για την Κύπρο, όπου τονίζεται πως «οι φιλικές στα μνημόνια κυβερνήσεις, όπως αυτή του ομοϊδεάτη του κ. Σαμαρά, Προέδρου της Κύπρου κ. Αναστασιάδη, υποτάσσουν άλλη μια χώρα στο κλαμπ των αδιέξοδων μνημονίων», ενώ προστίθεται και το ερώτημα: «τι στάση κράτησε στο Eurogroup η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το σχέδιο για την Κύπρο και αν συμφώνησε με το κούρεμα των καταθέσεων;»

«Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο αποτελεί την αποθέωση της εγκληματικής πολιτικής των μνημονίων και της λιτότητας που στηρίζουν οι νεοφιλελεύθερες ηγεσίες της Ευρώπης.

Δείχνει την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι υποστηρικτές της παντοδυναμίας των αγορών και του κεφαλαίου, που με τις πολιτικές τους φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του λαού.

read more »

Μαρτίου 12, 2013

Δ.Παπαδημούλης: Εμμονή κυβέρνησης και Τρόικας στην καταστροφική πολιτική (video)

read more »

Φεβρουαρίου 26, 2013

Η επιδοματική πολιτική

αρχείο λήψης (7)http://rizopoulospost.com

Γράφει ο Σταύρος Τασιόπουλος

Πλέον το κράτος για αρκετούς ʽʼχρεωκόπησεʼʼ και για κάποιους άλλους αυτό σημαίνει δυσκολία και ανικανότητα, να βολέψουν κόσμο, να μοιράσουν κονδύλια, να χαρίσουν πρόστιμα. Όλα δηλαδή τα κακώς κείμενα για τα οποία ανεξαρτήτως Μνημονίου και Τρόϊκας θα έπρεπε και ως κοινωνία και ως κράτος να φροντίσουμε να εξαλειφθούν. Αν μη τι άλλο σε μια χώρα με περιορισμένα έσοδα, ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ανεύρεσης εσόδων είναι η μείωση στο ελάχιστο δυνατό της σπατάλης και της διαφθοράς, αντί της θεσμοθέτησης φόρων σε μισθωτούς και ακίνητη περιουσία.

read more »

Φεβρουαρίου 24, 2013

Χάντρες και καθρεφτάκια για αφελείς ιθαγενείς

kasdaglis

http://kasdaglis.wordpress.com/

Posted on 21 Φεβρουαρίου, 2013 by Χριστόφορος Κάσδαγλης

Άρχισε πάλι όλη αυτή η παραφιλολογία από κυβερνητικούς κύκλους και παπαγαλάκια, για την ανάγκη εκπόνησης ενός «εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης». Πονεμένη ιστορία για αφελείς ιθαγενείς…

Ποιος δεν θα ήθελε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης; Που θα μας έβγαζε από τον φαύλο κύκλο να κυνηγάμε την ουρά μας, δηλαδή άπιαστους δημοσιονομικούς στόχους μέσα από μέτρα ασύλληπτης κοινωνικής αναλγησίας, που φέρνουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα απ’ αυτά που υποτίθεται ότι επιδιώκουν; Ποιος δεν θα ήθελε να τεθούν στόχοι μέσα από τους οποίους να ξαναρχίσει η Ελλάδα να παράγει πλούτο; Να τεθούν εθνικές προτεραιότητες στους παραγωγικούς τομείς, να γίνουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αναστραφεί η πορεία της ύφεσης; Ποιος δεν θα συναινούσε σ’ ένα νέο εθνικό όραμα που θα μας έβγαζε από την εσωστρέφεια και τη μονοσήμαντη εξυπηρέτηση των δανειστών;

read more »

Φεβρουαρίου 22, 2013

Αξιοποίηση του αργούντος παραγωγικού δυναμικού: Ένας από τους πυλώνες για τη διάσωση της κοινωνίας

newego_LARGE_t_1101_53837605http://www.avgi.gr

Του Γιάννη Μηλιού

Η Αριστερά μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δημόσιο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος, να δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο με το οποίο να χρηματοδοτήσει τα συνεργατικά εγχειρήματα των νέων. Τώρα που το παλιό σύστημα καταρρέει είναι ευκαιρία να φτιαχτεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στην άμεση δημοκρατία, στον κοινωνικό έλεγχο, στην κάλυψη των αναγκών

Ο γ.γ. του υπουργείου Οικονομικών κ. Μέργος στον ρόλο του «λαγού» προαναγγέλλει τη μείωση του κατώτατου μισθού. Οι φορο-οφειλέτες ελάχιστων ποσών απειλούνται με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και περιουσιακών στοιχείων, ακόμη κι αν πρόκειται για ανθρώπους με εισοδήματα 1.000 ευρώ τον μήνα.

read more »

Φεβρουαρίου 15, 2013

Αλέξης Τσίπρας: Η ώρα του πρωθυπουργού, χωρίς τον πρωθυπουργό

read more »

Φεβρουαρίου 4, 2013

Δ.Παπαδημούλης στον Alpha 989: Διπλός ο στόχος της ατζέντας «νόμου και τάξης»: εκφοβισμός και ταπείνωση

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989 (Σπ.Χαριτάτος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

papadim-thumb-medium (1)Οι συλληφθέντες της Κοζάνης κατηγορούνται για ένα βαρύ ποινικό αδίκημα -ληστεία τράπεζας- και πρέπει να δικαστούν και να τιμωρηθούν αυστηρά γι’αυτό που διέπραξαν. Όμως, αυτό είναι κάτι διαφορετικό από την κακοποίηση, τους βασανισμούς, το χοντροκομμένο photoshopΉταν μάλιστα εντυπωσιακή η σημερινή δήλωση του κ. Δένδια που είπε ότι οι φωτογραφίες των συλληφθέντων παραποιήθηκαν προκειμένου να γίνουν αναγνωρίσιμα τα πρόσωπά τους. Ομολογεί δηλαδή ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι τους είχαν κάνει αγνώριστους στο ξύλο. Επειδή μιλούν για νομιμότητα, το άρθρο 137 του Ποινικού Κώδικα απαγορεύει τα βασανιστήρια, τα θεωρεί κατάχρηση εξουσίας και βαρύ ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση έως και δέκα χρόνια.

read more »

Ιανουαρίου 25, 2013

Δ.Παπαδημούλης στον Alpha 989: Το σχέδιο είναι να φέρουν τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ κόντρα στον κόσμο που ταλαιπωρείται

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989 (Σπ.Χαριτάτος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

papadim-thumb-medium (1)Γίνονται αυταρχικές κινήσεις που υπηρετούν ένα σχέδιο: να φέρουν τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ κόντρα στον κόσμο που ταλαιπωρείται για να «δουλέψουν» μετά η πολιτική επιστράτευση και ο κοινωνικός αυτοματισμός. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει τέτοιας χουντικής κοπής νομοθετικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων των εργαζομένων. Σε άλλες χώρες, όταν απεργούν τα ΜΜΜ, ταλαιπωρείται ο κόσμος, οι πολίτες πιέζουν και τις δύο πλευρές να τα βρούνε με αμοιβαίες υποχωρήσεις, αλλά πουθενά δεν έχουμε φύλλα πολιτικής επιστράτευσης. Αυτό προκαλεί αντιδράσεις, έστω ρητορικές, και μέσα στην κυβέρνηση. Βλέπουμε ωστόσο τον κ. Σαμαρά, διά του κ. Κεδίκογλου, να γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τις ενστάσεις ακόμη και του κυβερνητικού του εταίρου που λέγεται ΔΗΜ.ΑΡκαι Φώτης Κουβέλης.

read more »

Ιανουαρίου 24, 2013

Δ.Παπαδημούλης στον Real Fm: Ο Σαμαράς να «μαζέψει» αμέσως τον Κεδίκογλου και το επικοινωνιακό επιτελείο της ΝΔ

Μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM (Ν.Χατζηνικολάου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

papadimoulis_2Θα πάρουμε πρωτοβουλία για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Μνημόνιο


Η πρωτοβουλία
 που έχουμε προαναγγείλει ότι θα αναλάβουμε ως ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το πώς φτάσαμε στο Μνημόνιο θεωρούμε ότι θα στηριχθεί από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου. Ήταν η μία και μόνη εξεταστική επιτροπή για την οποία ο κ. Σαμαράς είχε δεσμευτεί ότι θα συγκροτηθεί άμεσα, κι όχι σε τρία τέρμινα.

Και κάτι ακόμη: το 2010, η ΝΔ ισχυριζόταν ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 9% και όχι 15,5% και κατήγγειλε τον κ. Γεωργίου, όταν διορίστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στα μέσα της ίδιας χρονιάς. Τώρα, στον προϋπολογισμό του ’13 και με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, η ΝΔ λέει ότι το έλλειμμα του 2009 ήταν 15,5% και όχι 9% και κρατάει τον κ. Γεωργίου ως επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ. Είναι πολύ χοντροκομμένες αυτές οι αντιφάσεις για να περάσουν χωρίς σχολιασμό και ερμηνεία.

read more »

Ιανουαρίου 22, 2013

Αλέξης Τσίπρας «Θα καταργήσουμε το Μνημόνιο όταν γίνουμε κυβέρνηση»

20680_1 www.hellada.gr

Δηλώνει πως «αντίπαλος της χώρας μας είναι η ίδια η κυβέρνησή της» και σημειώνει πως χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση της Αριστεράς με πυρήνα το κόμμα του

«Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα καταγγείλει το Μνημόνιο». Ο Αλέξης Τσίπρας, σε αποκλειστική του συνέντευξη στην «Ε», ξεκαθαρίζει πως «το Μνημόνιο έχει αποτύχει και αυτήν την πολιτική θα την αλλάξω». Απαντώντας στις κατηγορίες περί στήριξης της βίας, τονίζει πως, «την ίδια ώρα που η κοινωνία διαλύεται από τα μέτρα, η κυβέρνηση επιδιώκει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά». Επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, κατηγορώντας τον πως «μετέτρεψε την Ελλάδα σε αποικία χρέους». Καλεί την κυβέρνηση να παραιτηθεί, γιατί «εξευτελίζει τη ζωή εκατομμύριων ανθρώπων και ξεπουλάει τη χώρα». Αναφερόμενος, δε, στη συνάντηση του με τον Σόιμπλε, τονίζει πως «είχα απέναντί μου τον υπουργό Οικονομικών της ισχυρότερης ευρωπαϊκής χώρας, η οποία απέναντι στην κρίση επιμένει να σύρει την Ευρώπη σε μια αμήχανη, καταστροφική και αδιέξοδη πολιτική».

Ο κ. Στουρνάρας από το βήμα της Βουλής είπε ότι πήγατε στη Γερμανία για να πάρετε τα διαπιστευτήρια του κ. Σόιμπλε. Και ότι το ίδιο θα κάνετε και στην Αμερική…

Κατανοούμε γιατί η κυβέρνηση αγχώνεται τόσο πολύ με τη συγκεκριμένη συνάντηση. Καταρρίπτεται το επιχείρημά της για διεθνή απομόνωση του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα αισθάνεται ότι οι εταίροι της δεν στοιχηματίζουν τόσο πολύ στη σταθερότητα και τη μακροημέρευσή της. Σε ό,τι αφορά εμάς, μένουμε σταθεροί στις απόψεις μας και δεν έχουμε πρόβλημα να συζητήσουμε με οποιονδήποτε. Αυτό που λέμε δημόσια το είπαμε ξεκάθαρα και στον κ. Σόιμπλε. Δηλαδή ότι η πολιτική των Μνημονίων και της ανεξέλεγκτης ύφεσης οδηγεί την Ελλάδα σε κοινωνική καταστροφή και άτακτη χρεοκοπία, με τεράστιες επιπτώσεις για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είχαμε και την ευκαιρία να θέσουμε το ζήτημα του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, καθώς και να ζητήσουμε την κατάθεση Χριστοφοράκου για την υπόθεση Siemens, ώστε να δούμε πού πήγε το μαύρο πολιτικό χρήμα. Ο κ. Σόιμπλε άκουσε για πρώτη φορά από επίσημα ελληνικά χείλη αυτά τα αιτήματα, καθώς η κυβέρνηση, η οποία θυμίζω ότι επανεξελέγη υπό τη σημαία της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου, αρνείται να συζητήσει μαζί του σε ισότιμη βάση.

read more »

Ιανουαρίου 15, 2013

Νέες αυξήσεις στη ΔΕΗ: Τρία δις ευρώ από τις τσέπες των καταναλωτών μέσα στο 2013

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989 (Δ.Σταυρόπουλος-Δ.Βερύκιος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

papadim_realΤο θέμα δεν είναι η αυτονόητη, κατηγορηματική καταδίκη της βίας των καλάσνικοφ, το θέμα είναι το άθλιο παιχνίδι που παίζουν ορισμένοι για να γαντζωθούν στην εξουσία, προσπαθώντας να φορτώσουν τη βία των καλάσνικοφ σε μία παράταξη του 30%. Αυτόδεν κάνει ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ζημιά στη χώρα, στην οικονομία, στην δημοκρατία. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το παιχνίδι παίζεται με εντολή Σαμαρά. Είναι αδύνατον, με βάση την κοινή λογική, να βγάζει τέτοιες δηλώσεις ο κ. Κεδίκογλου με δική του πρωτοβουλία. Χρησιμοποιούν το άθλιο περιστατικό, το απολύτως καταδικαστέο, όχι μόνο για να λασπώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για να αλλάξουν την ατζέντα. Να μη συζητάει ο κόσμος όσα πέρασαν χθες από τη Βουλή με μία διαδικασία-ντροπή για τη δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, να μη συζητάει ο κόσμος τις μεγάλες αυξήσεις στις χαμηλές καταναλώσεις της ΔΕΗ για τα φτωχά και μεσαία νοικοκυριά, την ώρα που μεγαλοκαταναλωτές χρωστούν τα κέρατά τους.

read more »

Δεκέμβριος 20, 2012

Σαμαράς: «Θα καταργηθεί το χαράτσι», ο Πινόκιο και άλλα παραμύθια…

Ο Αντώνης Σαμαράς πέντε μόλις μήνες πριν δεσμεύτηκε να καταργήσει το χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Ήταν προεκλογική περίοδος, όταν, κατά την παρουσίαση του Οικονομικού Προγράμματος της ΝΔ στο Ζάππειο, ο σημερινός πρωθυπουργός της τρόικας εσωτερικού μοίραζε υποσχέσεις τις οποίες, όπως ήταν αναμενόμενο για έναν μνημονιακό πολιτικό δεν τηρεί.

Στο βίντεο που ακολουθεί ο σημερινός πρωθυπουργός κατηγορεί για το χαράτσι τον τωρινό του σύμμαχο, Ευάγγελο Βενιζέλο, που το εμπνεύστηκε, και συνδέει τις «ζημιές και τις χασούρες» της ΔΕΗ με την είσπραξη του τέλους από τους λογαριασμούς ρεύματος!

read more »

Δεκέμβριος 19, 2012

Μαθήματα οικονομικής και εθνικής ανεξαρτησίας

 του Χρίστου Στεργ. Μπελλέgreece

chbelles@gmail.com

Μνημόνια ποικιλώνυμα είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε, καθώς και δανεισμούς και πτωχεύσεις από καταβολής   κράτους:  Η πρώτη πτώχευση το 1827, πριν ακόμη αναγνωριστεί το ελληνικό κράτος απ’ τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η δεύτερη το 1843, με το βασιλιά Όθωνα να κηρύττει πτώχευση και, ενώ υπογράφονταν  στο Λονδίνο οι νέες υποχρεώσεις της Ελλάδας, να  ξεσπά στην Αθήνα η γνωστή Επανάσταση Λαού και Στρατού (3ης Σεπτεμβρίου). Ακολουθεί το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Χαρίλαου Τρικούπη το 1893 κι ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897, για να φτάσουμε   στην πτώχευση του 1932 και τη δικτατορία του Μεταξά. Η σημερινή  επέλαση  Μνημονίων και  Τρόικας, ένας, ακόμη, κρίκος στη νομοτέλεια μιας πολιτικής – από εθνικής παλιγγενεσίας –  με τέσσερις  βασικές ομοιότητες.

read more »

Δεκέμβριος 19, 2012

Συ­γκυ­ρία κρί­σι­μω­ν α­πο­φά­σεων

Πηγή:  epohi.grkypros

Του Σπύ­ρου Λα­πα­τσιώ­ρα

Η κυ­πρια­κή κοι­νω­νία βρί­σκε­ται σε δύ­σκο­λη ι­στο­ρι­κή στιγ­μή, κα­θώς ο­δη­γεί­ται στην υ­πο­γρα­φή ε­νός Μνη­μο­νίου. Το βα­σι­κό­τε­ρο πρό­βλη­μα το ο­ποίο έρ­χε­ται να «ε­πι­λύ­σει» το Μνη­μό­νιο, εί­ναι το τρα­πε­ζι­κό.
Το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα, κέ­ντρο του προ­βλή­μα­τος
Τα συ­νο­λι­κά δά­νεια που εί­χαν δώ­σει οι τρά­πε­ζες, τον Ιού­νιο του 2011 α­νέρ­χο­νταν στο 510% του κυ­πρια­κού Α­ΕΠ (91.4 δισ. ευ­ρώ δά­νεια και 18 δισ. πε­ρί­που Α­ΕΠ). Εξ αυ­τών το 130% του Α­ΕΠ α­φο­ρού­σε δά­νεια στην Ελλά­δα. Αντί­στοι­χα, οι συ­νο­λι­κές κα­τα­θέ­σεις στις τρά­πε­ζες α­νέρ­χο­νταν σε 94 πε­ρί­που δισ. εκ των ο­ποίων τα 51 (σχε­δόν το 300% του Α­ΕΠ) ή­ταν α­πό μη κα­τοί­κους της Κύ­πρου: Έλλη­νες (17,3 δισ.) και Ρώ­σους κυ­ρίως (25 δισ. πε­ρί­που).

read more »

Δεκέμβριος 10, 2012

Δ.Παπαδημούλης στο “Κεφάλαιο”: Πάμε για κυβέρνηση ακύρωσης του Μνημονίου

Συνέντευξη στην εφημερίδα “Κεφάλαιο” και τη δημοσιογράφο Μαρίνα Μάνη έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης.

papadim_realΜεταξύ άλλων, εξηγεί πώς θα αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία από μία κυβέρνηση του κόμματός του, ενώ υποστηρίζει ότι για τις μετεκλογικές κυβερνητικές συνεργασίες “δεν θα ζητήσουμε πιστοποιητικό ιδεολογικών φρονημάτων”. Τάσσεται επίσης υπέρ της απλής αναλογικής και κατά των απολύσεων στο Δημόσιο.

read more »

Δεκέμβριος 6, 2012

Ρένα Δούρου – Ξεθωριασμένα κόλπα για σκληρές πολιτικές…

Ρένα ΔούρουΤελικά ο πρωθυπουργός μας είναι άνθρωπος πονόψυχος. Νοιάζεται για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, για τη μεσαία τάξη. Το διατυμπάνισε αρκούντως από το βήμα του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, όταν διευκρίνιζε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο φορολόγησης 45% για εισοδήματα άνω των 25 χιλιάδων ευρώ.

read more »

Δεκέμβριος 5, 2012

Δ.Παπαδημούλης στον ΣΚΑΙ 100.3: Δεν έχουμε καμία ανάγκη να στρίψουμε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά

Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ (Σ.Κοσιώνη), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

papadimoulis_1Στο φορολογικό η κυβέρνηση έβαλε ένα θεαματικό αυτογκόλ. Είναι πραγματικά αστείο να ακούει κανείς χθες τον κ. Σαμαρά να λέει ότι μας έσωσε από το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ετοίμασαν κατ’ εντολήν του οι υπουργοί του. Άλλωστε, οι διαρροές που δινόντουσαν όλο αυτόν τον καιρό στον Τύπο ήταν διαρροές από το κυβερνητικό-οικονομικό επιτελείο, δηλαδή Στουρνάρας και Μαυραγάνης.Το βασικό μειονέκτημα του νομοσχεδίου που απεσύρθη άρον-άρον είναι ότι υπερφορολογεί αυτούς που ήδη πληρώνουν φόρους, μισθωτοί, συνταξιούχοι, έντιμοι φορολογούμενοι, τη στιγμή που η χώρα χρειάζεται ένα απλό, δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα το οποίο να εισπράττει φόρους από όλους, ανάλογα με τη δύναμή τους και κυρίως να διευρύνει τη φορολογική βάση. Να υποχρεώσει και την Ελλάδα που δεν πληρώνει φόρους, να πληρώσει. Κι αυτό δεν είναι μόνο θέμα καλής νομοθεσίας που να μην επιτρέπει διαφθορά μέσω της πολυνομίας, αλλά χρειάζεται επιπλέον σύγχρονη τεχνολογία και αυστηρές κυρώσεις.

read more »

Νοέμβριος 26, 2012

Δ.Παπαδημούλης στον Real: Eίμαστε πολύ πιο έτοιμοι από την κυβέρνηση- Η προετοιμασία μας πρέπει να είναι διαρκής

Μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM (Ν.Χατζηνικολάου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Ν. ΧΗ σημερινή δημοσκόπηση της Pulse δείχνει να ανοίγει η «ψαλίδα» ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ κατά 4,5 μονάδες. Αν χρειαστεί, είσαστε έτοιμοι να κυβερνήσετε; Έχετε σχέδιο για την επόμενη ημέρα;

Είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και πολύ πιο έντιμοι από αυτούς που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα για δεκαετίες αλλά επειδή τα έχουν κάνει «μούσκεμα» και έχουν οδηγήσει σε κοινωνική καταστροφή και απόλυτη απελπισία, χρειάζεται η προετοιμασία μας να είναι διαρκής και εντεινόμενη. Ο στόχος μας είναι να ανορθώσουμε τη χώρα και την οικονομία, βάζοντας φρένο στην ύφεση και την καλπάζουσα ανεργία και δεν κρύβουμε ότι θα χρειαστούν σκληρές και πολύχρονες προσπάθειες για να βγει στο ξέφωτο το μετα-Τροικανό και το μετα-Μνημονιακό η χώρα. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση μας βάζει επίσης μπροστά σε μία διπλή πρόκληση: από τη μία να μετασχηματίσουμε γρήγορα, με δημοκρατία και μαζική λαϊκή συμμετοχή, τον ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών στον ΣΥΡΙΖΑ της Αριστεράς του 21ου αιώνα, σε ένα νέο δηλαδή ισχυρό, αριστερό κόμμα που δεν θα είναι κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Και από την άλλη να ετοιμάσουμε, πατώντας πάνω στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό, ένα πιο συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια.

read more »

Νοέμβριος 26, 2012

Δημήτρης Παπαδημούλης στο “Χωνί”: Η κυβέρνηση Σαμαρά θυμίζει… βατράχι!

«Το λάδι στο καντήλι αυτής της κυβέρνησης τελειώνει γρήγορα», εκτιμά μιλώντας στο “Χωνί” ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης «βλέποντας» πρόωρες εκλογές και αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών της Κουμουνδούρου με άλλους σχηματισμούς. Αναφερόμενος στην κυβέρνηση Σαμαρά, της καταλογίζει πως παραμένει αμέτοχη και σιωπηλή για το ελληνικό πρόβλημα την ώρα που οι ξένοι «τσακώνονται» για αυτό και την παραλληλίζει με…βατράχι, θυμίζοντας την φράση: «όταν στον βάλτο συγκρούονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια». Όσον αφορά στο Eurogroup της Δευτέρας, ζητά -όχι απλώς ένα προσωρινό τσιρότο μέχρι να γίνουν οι γερμανικές εκλογές- αλλά ένα γενναίο κούρεμα του χρέους και του δημόσιου τομέα.

read more »

Νοέμβριος 25, 2012

Γ.Δραγασάκης: Δεν θα αναστήσουμε ένα μοντέλο που κατέρρευσε

www.imerisia.gr

Μια χώρα με απίθανα ελλείμματα, θηριώδες χρέος, σαθρή παραγωγική βάση, ανύπαρκτη ανταγωνιστικότητα. Δημιουργείται συχνά η αίσθηση της εθελοτυφλίας και της εύκολης αλλαγής με μια απλή εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας;

Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι ζούμε μια κρίση συστημική, κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, η οποία με το Μνημόνιο έχει μετατραπεί σε μια κρίση καταστροφική για την κοινωνία και την οικονομία.

Αν υπάρχει εθελοτυφλία, αυτή την επέδειξαν όλοι όσοι από τον χώρο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας επί χρόνια παραπλανούσαν τον λαό, ονομάζοντας «ανάπτυξη» και «εκσυγχρονισμό» την υπερχρέωση της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες αλλαγές, αυτές πρέπει να γίνουν και στο επίπεδο των προσώπων και στο πεδίο της πολιτικής και στις σχέσεις εξουσίας.

read more »

Νοέμβριος 22, 2012

Δ.Παπαδημούλης στο Mega: Η διαθεσιμότητα είναι προθάλαμος για απόλυση

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Mega  (Δ.Καμπουράκης-Γ.Οικονομέας), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Η διαθεσιμότητα, όπως την ερμηνεύει και την εξηγεί η Τρόικα και όπως θέλει να την εφαρμόσει η κυβέρνηση, είναι προθάλαμος για απόλυση. Όταν έχεις ανεργία 25% και προγραμματίζεις, με τον προϋπολογισμό που ψήφισαν τα τρία κυβερνητικά κόμματα, νέα ύφεση και νέα αύξηση της ανεργίας για το 2013, τότε το να στέλνεις και άλλους στην ανεργία είναι απαράδεκτοΜετακίνηση ναι, μετάταξη ναι, καλύτερη αξιοποίηση ναι. Όταν π.χ. υπάρχουν ελλείψεις στα ΚΕΠ, μπορούν κάποιοι άνθρωποι να πάνε εκεί και να αναπληρώσουν τα κενά. Δυστυχώς, την αδυναμία ή την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να μαζέψει φόρους από τους φοροφυγάδες, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, να περιορίσει το «πάρτι» στις προμήθειες την πληρώνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και το κοινωνικό κράτος.

read more »

Νοέμβριος 19, 2012

Δ.Παπαδημούλης στο ΤτΚ: Δεν λέμε πως όλοι οι στόχοι μας είναι άμεσα πραγματοποιήσιμοι

Συνέντευξη στον Τύπο της Κυριακής και στο δημοσιογράφο Γ.Γεωργίου παραχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης:

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάρει η χώρα τη δόση ή όχι;

Η δόση δεν είναι δώρο, αλλά δάνειο που έρχεται με καθυστέρηση και αποτελεί τμήμα των μνημονιακών υποχρεώσεων. Το μνημόνιο 1,2,3 έχουν προκαλέσει μεγάλη ύφεση, άγρια ανεργία και κοινωνική έκρηξη. Το 2013 σύμφωνα και με τις κυβερνητικές προβλέψεις θα συνεχιστεί ο υφεσιακός κατήφορος. Όλα αυτά δεν κρύβονται από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την έλευση της δόσης. Πολύ περισσότερο που τα νέα δάνεια συνοδεύονται και με νέους απαράδεκτους όρους για αυτοματισμό στη λήψη των νέων μέτρων με παράκαμψη της Βουλής και νέα μέτρα ύψους 1,8 δισ. για το 2015 και 2016. Όλα αυτά διαψεύδουν πριν αλέκτορα φωνήσαι την πρωθυπουργική διαβεβαίωση περί “τελευταίων μέτρων”.

read more »

Νοέμβριος 18, 2012

Δ.Παπαδημούλης στη Real News: Δεν θα γίνουμε κολυμβήθρα του Σιλωάμ

Συνέντευξη στην εφημερίδα “Real News” και στη δημοσιογράφο Μ.Ζαφειριάδου παραχώρησε σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης:


44 δις ευρώ. Δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης; Γιατί το βλέπετε με μεμψιμοιρία, με αποτέλεσμα κάποιοι να μπορούν να λένε ότι θα χαιρόσασταν αν δεν παίρναμε τη δόση;

Είναι αλήθειες και όχι μεμψιμοιρία. Πρόκειται για δάνειο, όχι για δώρο που έρχεται και με καθυστέρηση, ως τμήμα του μνημονίου. Τα Μνημόνια, τα μέτρα και οι όροι των δόσεων έχουν προκαλέσει καταστροφική ύφεση, άγρια ανεργία, έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων. Τα τελευταία μέτρα θα συνεχίσουν τον κατήφορο και το 2013. Όλοι το ομολογούν. Οι όροι που συνοδεύουν τις νέες δόσεις και τα κυβερνητικά μέτρα, μετατρέπουν τη χώρα σε μια οιονεί αποικία των δανειστών. Εμείς με σχέδιο διεκδικούμε να μπει τέλος στον κατήφορο που διαλύει την οικονομία και την κοινωνία.

read more »

Νοέμβριος 18, 2012

Δ.Παπαδημούλης στην «Εποχή»: Ζούμε το τέλος μιας εποχής

Συνέντευξη στη εφημερίδα “Εποχή”  και στον δημοσιογράφο Θ. Μιχόπουλο παραχώρησε σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης:

Ποια είναι η πολιτική στιγμή που βιώνουμε. Η συγκυβέρνηση αιμορραγεί, ο ΣυΡιζΑ εκτιμά ότι καταρρέει. Την ίδια ώρα βλέπουμε τον Αντ. Σαμαρά να σκληραίνει τη στάση του ακόμα και απέναντι στους συμμάχους του –νόμος για την ιθαγένεια. Πως τα ερμηνεύεις;

Tο κυρίαρχο πολιτικό και κομματικό σύστημα καρκινοβατεί, απαξιωμένο και απονομιμοποιημένο. Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ που εναλλάχθηκαν στην εξουσία για δεκαετίες, που μας έφεραν και υλοποιούν τα μνημόνια και μας «εξοικείωσαν» με τη διαφθορά και το οικονομικά σκάνδαλα, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις. Ζούμε το τέλος μιας εποχής. Το ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι να μετατρέψει με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική και κοινωνική κινητοποίηση, τη δίκαιη αγανάκτηση και την αδικία που βιώνουν οι πολίτες,  σε συμμετοχή και παρέμβαση και τελικά σε νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία. Ειδικά για το νόμο για την ιθαγένεια, η σπουδή του κ. Σαμαρά να δώσει εντολή εντός επτά ημερών να ετοιμαστεί νέο νομοσχέδιο, πριν καλά-καλά καθαρογραφεί και δημοσιευτεί η απόφαση του ΣτΕ, αγνοώντας πλήρως ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, είναι εντυπωσιακή.

read more »

Νοέμβριος 8, 2012

Δ.Παπαδημούλης στον ΣΚΑΙ: Δεν επιδιώκουμε μεταγραφές από «υλικά κατεδαφίσεως»

Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ (Β.Λυριτζής, Δ.Οικονόμου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

Προβλέπετε πτώση της κυβέρνησης;

Εκτιμώ ότι το λάδι στο καντήλι αυτής της κυβέρνησης τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, εκτιμώ ότι την Κυριακή ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με 170 ψήφους, ίσως και παραπάνω, ωστόσο αυτό δε λέει και πολλά πράγματα, καθώς τα μέτρα είναι τόσο άγρια και αδιέξοδα που θα φέρουν με μαθηματική βεβαιότητα κι άλλα μέτρα.

read more »

Οκτώβριος 29, 2012

Δ.Παπαδημούλης : H κυβέρνηση έχει επιλέξει τη διαδικασία «ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσαμε»!

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό της NET (Γ.Παντελάκης-Β.Μπεσκένης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Το πακέτο που έχει συμφωνηθεί είναι το πιο άγριο, το πιο σκληρό και το πιο υφεσιακό στα χρόνια του Μνημονίου. Απέχει παρασάγγας από όσα έλεγαν προεκλογικά και οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι αλλά και από το κείμενο της τρικομματικής μετεκλογικής συμφωνίας και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Οι κυβερνητικοί εταίροι έχουν μία δυσκολία να πείσουν, πριν από όλους τους ψηφοφόρους τους, αλλά και κάποιους από τους βουλευτές τους. Δεν πρόκειται για αδιέξοδο, αλλά περισσότερο για δυσκολία να πείσουν. Έδωσαν στους εαυτούς τους ένα τράτο 4 μηνών να συζητούν μεταξύ τους και με την Τρόικα και έχουν αποφασίσει να φέρουν το πακέτο των μέτρων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε μία ψηφοφορία.

read more »

Οκτώβριος 10, 2012

Η Μέρκελ ήρθε, άκουσε και μετά έδειξε ποιο είναι το πραγματικό αφεντικό

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Αντέννα (Γ.Παπαδάκης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Το συμπέρασμα από την επίσκεψη της κ. Μέρκελ στην Ελλάδα το αποτυπώνει χαρακτηριστικά ο τίτλος της Guardian: Η Μέρκελ ήρθε, άκουσε και μετά έδειξε ποιο είναι το πραγματικό αφεντικό. Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια η γερμανίδα καγκελάριος λειτουργεί ως δημοσιονομικός «δικτάτορας» της Ευρωζώνης. Και ήρθε στη χώρα μας για να στηρίξει τον κ. Σαμαρά και την κυβέρνησή του -κατά την εκτίμησή μου τους κ.κ. Βενιζέλο και Κουβέλη τους θεωρεί αναλώσιμους και γι’αυτό δεν τους πολύλογαριάζει-, να στηρίξει δογματικά το Μνημόνιο σε μια στιγμή που έχει αποτύχει σε όλους τους δημοσιονομικούς του στόχους αλλά έχει «πετύχει» όλους τους κοινωνικούς του στόχους και για να στηρίξει τα δικά της συμφέροντα.

read more »

Οκτώβριος 9, 2012

Τη μαζική φωνή της διαμαρτυρίας η κυβέρνηση έπρεπε να την εκμεταλλευτεί, όχι να τη φοβάται

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ (Β.Λυριτζής-Δ.Οικονόμου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Η έλευση της κ. Μέρκελ είναι μια ευκαιρία για να πει ο ελληνικός λαός  μαζικά, μαχητικά και ειρηνικά «δεν πάει άλλο». Μια κυβέρνηση που θα ήθελε να διαπραγματευτεί το Μνημόνιο, όπως υποσχέθηκε για να γίνει κυβέρνηση, θαέπρεπε τη μαζική φωνή της διαμαρτυρίας και της αγανάκτησης να την εκμεταλλευτεί κι όχι να την φοβάται. Τη Μέρκελ και το Μνημόνιο, δημοσιονομικό «δικτάτορα» μέσα στην Ελλάδα, την έχει κάνει ο κακός, άθλιος τρόπος διακυβέρνησης του τόπου για δεκαετίες από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

read more »

Οκτώβριος 7, 2012

Δ.Παπαδημούλης στη Metro: Ο ΣΥΡΙΖΑ να πείσει ότι δεν είναι σαν τους άλλους

Την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να πεισθούν οι πολίτες ότι δεν είναι σαν τους άλλους υπογραμμίζει μιλώντας στη «W» ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος χαρακτηρίζει τα νέα μέτρα που έρχονται ως τα χειρότερα του Μνημονίου, ενώ καλεί τους βουλευτές της συμπολίτευσης να τα καταψηφίζουν. Ο ίδιος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει δεκτή από το κόμμα του μια συνάντηση με την τρόικα, της οποίας όμως ζητά την αυτοδιάλυση. 

read more »

Οκτώβριος 4, 2012

Το Μνημόνιο μας βουλιάζει πάλι στα χρέη, του Γιώργου Δελαστίκ

Πηγή: tvxs.gr

Τα δραματικά αποτελέσματα της πολιτικής του Μνημονίου που έχουν επιβάλει στην Ελλάδα η ΕΕ και το ΔΝΤ και υλοποιούν διαδοχικά οι κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου, του Λουκά Παπαδήμου και του Αντώνη Σαμαρά αποτύπωσε ανάγλυφα για μια ακόμη φορά το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2013.

read more »

Σεπτεμβρίου 20, 2012

Ας δώσει η κυβέρνηση στη δημοσιότητα τη λίστα με τα εναλλακτικά ισοδύναμα που κατέθεσε στην Τρόικα

Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ (Β.Μπεσκένης-Γ.Παντελάκης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Με ένα μακρόσυρτο και κακόγουστο σίριαλ συναντήσεων, συζητήσεων κλπ, η κυβέρνηση διαρκώς μετατοπίζεται προς την πλευρά της Τρόικα και στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλει η Τρόικα, με ελάχιστες ενδεχομένως αποκλίσεις. Η Τρόικα επιβάλλει και η τρικομματική συγκυβέρνηση αποδέχεται.

read more »

Σεπτεμβρίου 10, 2012

H διεκδίκηση της εξουσίας δεν είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτύχουμε πάση θυσία

Μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» (Μπ.Αγρολάμπος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Παρά το γεγονός ότι η συνταγή έχει πέσει έξω παταγωδώς σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της, μία πλευρά του Μνημονίου, η κοινωνικο-οικονομική υλοποιείται με θρησκευτική ευλάβεια και απόλυτη ευστοχία. Το να πέφτουν δηλαδή όλα τα βάρη στο μισθό, στη σύνταξη, στο εργασιακό δικαίωμα, στο κοινωνικό κράτος έτσι ώστε στο τέλος αυτού του θανάσιμου σπιράλ η αμοιβή στην Ελλάδα να φτάσει στα επίπεδα της Πορτογαλίας με στόχο τα επίπεδα της Εσθονίας και της Κροατίας. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση εγκατέλειψε τη δέσμευσή της για άμεση επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου, επαναδιαπραγμάτευση του δεύτερου Μνημονίου επί τα χείρω κάνει τώρα η Τρόικα.

read more »

Σεπτεμβρίου 9, 2012

Ο βαρύς χειμώνας του Μνημονίου

http://www.avgi.gr

Του Γιώργου Σταθάκη

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα είναι αναμφίβολα πυκνές και κρίσιμες. Η Ε.Ε. βρίσκεται στα όρια των πιέσεων που προκαλούν οι πολιτικές λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης αναφορικά με την ύφεση. Η ευρωπαϊκή οικονομία και τυπικά θα είναι σε ύφεση, εάν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, εντός του 2012, έχει οριακή συρρίκνωση.

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως επισημοποιήθηκε χθες, είναι δεδομένη, προκειμένου όχι μόνο να ελεγχθούν οι αγορές ομολόγων των υπερχρεωμένων οικονομιών του Νότου, αλλά και να σταθεροποιηθεί η οικονομία έναντι του κινδύνου της περαιτέρω ύφεσης.

read more »

Σεπτεμβρίου 5, 2012

Οι ψηφοφόροι του κ. Σαμαρά είναι αυτοί που «χτυπιούνται» περισσότερο από την πολιτική του

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση της ΝΕΤ (Γ.Τρούπης-Φ.Παπαθανασίου), παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μ. Βορίδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Τον κ. Σαμαρά τον εξέλεξαν, σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, οι συνταξιούχοι. Θέλετε επειδή φοβήθηκαν ότι ο «μπαμπούλας» ΣΥΡΙΖΑ θα τους πάρει τις συντάξεις, θα τους δεσμεύσει τις καταθέσεις και θα γυρίσουμε στη δραχμή, θέλετε επειδή ενδεχομένως είναι πιο συντηρητικοί λόγω ηλικίας, θέλετε επειδή πίστεψαν την υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι θα στηρίξει και θα αυξήσει τις χαμηλές συντάξεις; Κι όμως οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που «χτυπιούνται» περισσότερο από όλους, από την πολιτική Σαμαρά. Επίσης, έγινε πρωθυπουργός γιατί, σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις, πήρε πολύ υψηλά ποσοστάσε ορισμένες κατηγορίες πολιτών: στρατιωτικούς, αστυνομικούς κλπ. Κι εκεί βλέπουμε κραυγαλέα αθέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων.

read more »

Σεπτεμβρίου 4, 2012

Από την Τρόικα, με χειρότερους όρους, η επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου

Μιλώντας σήμερα στον Real97.8 (Ν.Χατζηνικολάου), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Δυστυχώς ζούμε την εξής συγκυρία: η Τρόικα, εκμεταλλευόμενη την πλήρη αθέτηση της προεκλογικής δέσμευσης του κ. Σαμαρά για άμεση επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου, εφαρμόζει την παροιμία «δώσε θάρρος στον χωριάτη να σ’ ανέβει στο κρεβάτι» και επιδιώκει η ίδια μια επιθετική επαναδιαπραγμάτευση του δεύτερου Μνημονίου επί τα χείρω.

read more »

Αύγουστος 28, 2012

Θέλουμε εξεταστική επιτροπή για να μάθει ο κόσμος τις «πομπές» όσων έφεραν το Μνημόνιο

Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ (Γ.Παντελάκης-Β.Μπεσκένης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ετοιμάζουμε ήδη πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το πρώτο Μνημόνιο, η οποία θα κατατεθεί πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα. Ο ελληνικός λαός οφείλει να ξέρει πως φτάσαμε στο Μνημόνιο, τι μεσολάβησε, όχι μόνο τους μήνες που κυβέρνησε ο Γ. Παπανδρέου, αλλά και πολύ νωρίτερα, από την Ολυμπιάδα του 2004 και έπειτα. Η σύσταση της συγκεκριμένης εξεταστικής επιτροπής ήταν ρητή δέσμευση του κ. Σαμαρά ότι θα ήταν από τις πρώτες του ενέργειες όταν γίνει πρωθυπουργός. Ο κ. Σαμαράς το ξέχασε, εμείς όχι.

read more »

Αύγουστος 27, 2012

Aντιδημοκρατική μεθόδευση η πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει τα νέα μέτρα σε μία ψηφοφορία

 

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση της ΝΕΤ (Β.Μπεσκένης-Β.Γιακουμής), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Υπάρχουν διαρροές ότι το πακέτο των νέων μέτρων όχι μόνο θα έρθει νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβρη αλλά θα έρθει και στη Βουλή με μια ψηφοφορία. Πρόκειται για μία αντιδημοκρατική μεθόδευση. Συχνά οι κυβερνήσεις μετατρέπουν ένα πακέτο μέτρων για να κάμψουν αντιρρήσεις, για να καλύψουν την αθέτηση υποσχέσεων, για να κρύψουν την εξαπάτηση των ψηφοφόρων, σε μία ενιαία ψηφοφορία, την οποία βαφτίζουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και..ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να εφαρμόσει το γνωστό μικρο-πολιτικό κόλπο, να φέρει ένα πακέτο 11,5 ή 18 δισ. ευρώ με μία ψηφοφορία στη Βουλή, αυτό θα είναι αντιδημοκρατική μεθόδευση και αθλιότητα. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να μη μετατραπεί το κοινοβούλιο σε «πλυντήριο». Επίσης, σήμερα το απόγευμα, θα εξαντλήσουμε όλα τα πολιτικά και νομικά περιθώρια, για να καταγγείλουμε το σκάνδαλο του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη Siemens.

read more »

Αύγουστος 20, 2012

Όσo δεν περιορίζεται η φοροδιαφυγή, τόσο θα την «πληρώνουν» μονόπλευρα τα «κορόιδα»

Μιλώντας σήμερα στο ρ/σ «Βήμα FM» (Αιμ.Περδικάρης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Αιμ. ΠερδικάρηςΠοιά είναι η επίσημη θέση του κόμματός σας σχετικά με τα γεγονότα στην Ύδρα; Εσείς εκφράσατε την προσωπική σας άποψη μέσω της ανάρτησής σας στο twitter ή την επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ;

Όσα είπα είναι απολύτως στο πλαίσιο των συλλογικών μας κατευθύνσεων. Όποιος θέλει να το ελέγξει δεν έχει παρά να δει το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε την αδικία του φορολογικού συστήματος και την εκτεταμένη φοροδιαφυγή, που εκδηλώνεται ιδιαίτερα στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα και σε τουριστικές περιοχές, ως μία από τις παθογένειες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Όσο δεν περιορίζεται η φοροδιαφυγή, τόσο θα την «πληρώνουν» μονόπλευρα οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, τα «κορόιδα».

read more »

Ιουλίου 24, 2012

Οι φωνές για επιστροφή στη δραχμή «αξιοποιούνται» από τους «Ταλιμπάν» του Μνημονίου, για να διευκολύνουν τα νέα μέτρα

 

Μιλώντας σήμερα στο ρ/σ «Στο Κόκκινο» (Κ. Σαββόπουλος), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Είναι γεγονός ότι η δογματική προσήλωση στην καταστροφική πολιτική του Μνημονίου είναι ο οδικός χάρτης που οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα τη χώρα στη δραχμή. Οι φωνές που ακούγονται για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, που παραμένουν μειοψηφικές, και εντός της Γερμανίας και εντός της Ε.Ε., δεν είναι τυχαίο ότι εκπέμπονται αυτή τη στιγμή. Εκπέμπονται γιατί έρχονται να επαναλάβουν για πολλοστή φορά το ίδιο ακριβώς «γαϊτανάκι»:  παραμονές της συζήτησης για την αξιολόγηση του προγράμματος ή για το αν και πότε θα δοθεί η επόμενη δόση, επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Μέσα στην Ελλάδα οι φωνές αυτές υπερ-προβάλλονται και αξιοποιούνται, πολύ συνειδητά, από τους «Ταλιμπάν» του Μνημονίου, για να διευκολύνουν την προώθηση των πολύ σκληρών και μονομερών νέων μέτρων που ετοιμάζουν από κοινού κυβέρνηση και Τρόικα.

Ασφαλώς, αν δεν αλλάξει άμεσα και δραστικά η συνταγή που εφαρμόζεται, τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για επιστροφή στη δραχμή.

 

read more »

Ιουλίου 19, 2012

Η κυβέρνηση απέρριψε πρόταση του ΔΝΤ για επιμήκυνση πέραν του 2014

Μιλώντας σήμερα στο ρ/σ «Βήμα FM» (Αιμ.Περδικάρης-Αρ.Ραβανός), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Επειδή η επιμήκυνση έχει γίνει της μόδας τώρα τελευταία, ως διεκδίκηση της τρικομματικής κυβέρνησης, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην έκθεση του ΔΝΤ του περασμένου Μαρτίου, στη σελίδα 18, παρ. 21, προκύπτει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής και πέραν του 2014 και η κυβέρνηση απέρριψε αυτή την πρόταση, με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο θα κλόνιζε την αξιοπιστία της χώρας και την αφοσίωσή της στους στόχους του συμφώνου σταθερότητας.

read more »

Ιουλίου 18, 2012

Η κυβέρνηση ανέβασε ψηλά τον πήχη και τώρα περνά θεαματικά από κάτω

 

Μιλώντας σήμερα στην τηλεοπτική εκπομπή «Ενημέρωση στη ΝΕΤ» (Β. Μπεσκένης-Β.Γιακουμής), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η πραγματικότητα είναι μία: εγκατάλειψη των προεκλογικών δεσμεύσεων της τρικομματικής κυβέρνησης με το «καλημέρα» και εικόνα μιας απροετοίμαστης κυβέρνησης, διότι ενώ γνωρίζει ότι πρέπει να εξοικονομήσει 11,5 δις ευρώ -συν 2 δις ευρώ η απόκλιση- έρχονται οι υπουργοί και λένε ότι από όσες προτάσεις διατυπώθηκαν, συγκεντρώνουν μόλις 5,5 δις ευρώ. Προβλέπουμε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν θα αποφασίσουν τίποτα συγκεκριμένο προς το παρόν αλλά θα ανακοινώσουν μία νέα σύσκεψη πριν έρθει η Τρόικα για να δουν εκ νέου τι θα κάνουν.

read more »

Ιουλίου 17, 2012

Μακάρι να σπάσει το «ταμπού», το ΚΚΕ να μην ψηφίζει ποτέ προτάσεις νόμου του «επάρατου» ΣΥΡΙΖΑ

Μιλώντας σήμερα στο ρ/σ «Στο Κόκκινο» (Δ. Κουκλουμπέρης-Αλ. Ζέρβας), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Καλωσορίζουμε το ΚΚΕ και την πρόταση νόμου που έκανε για την κατάργηση του Μνημονίου, την οποία θα εξετάσουν τα συλλογικά όργανα της Κ.Ο του κόμματος. Δείχνει ότι αντιλαμβάνεται, έστω και με οδυνηρή καθυστέρηση χρόνων ότι η άρνηση στο Μνημόνιο είναι μια βασική διαχωριστική γραμμή, μολονότι άλλα έλεγε πριν τις εκλογές, με αποτέλεσμα να χάσει τους μισούς του ψηφοφόρους. Να θυμίσουμε πάντως ότι εμείς και στο παρελθόν έχουμε υπερψηφίσει προτάσεις νόμου του ΚΚΕ, ακόμη και όταν δε συμφωνούσαμε πλήρως με όλα τα άρθρα και το σκεπτικό του.

read more »

Ιουλίου 13, 2012

Οφείλουμε να επισημάνουμε την αναξιοπιστία όσων υποσχέθηκαν απαγκίστρωση από το Μνημόνιο

Μιλώντας στο ρ/σ «Marconi Radio» του Βόλου (Αντ. Κουμιώτης), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Οφείλουμε να επισημάνουμε την αναξιοπιστία όσων υποσχέθηκαν απαγκίστρωση από το Μνημόνιο

 

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των τριών πολιτικών αρχηγών, όλοι ακούσαμε τον κ. Κουβέλη, να τα «ρίχνει» κατά τα κοινώς λεγόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τον κατονομάζει, λέγοντας ότι «ορισμένοι ανακάλυψαν όψιμα την αναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου». Απαντούμε ότι, παρότι εμείς θέλουμε την ακύρωση του Μνημονίου και όχι απλώς την επαναδιαπραγμάτευση, οφείλουμε να επισημάνουμε την ανακολουθία και την αναξιοπιστία όσων υποσχέθηκαν απαγκίστρωση όπως ο ίδιος ή αναδιαπραγμάτευση όπως ο κ. Σαμαράς ή αναθεώρηση όπως ο κ. Βενιζέλος και μετά τις εκλογές προωθούν σκληρή εφαρμογή.

read more »

Ιουλίου 9, 2012

Η αδυναμία εξήγησης, πως από την επαναδιαπραγμάτευση έφτασαν στο «δόγμα Στουρνάρα», εξηγεί την υβριστική επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ

Μιλώντας σήμερα  στο ρ/σ «Βήμα FM» (Δ. Πετρόπουλος), ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η αδυναμία εξήγησης, πως από την επαναδιαπραγμάτευση έφτασαν στο «δόγμα Στουρνάρα», εξηγεί την υβριστική επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ

Στην τελική ομιλία του πρωθυπουργού είδα μια ομολογία αδυναμίας και πανικού να εξηγήσει και να πείσει για την πολιτική της κυβέρνησής του και είδα επίσης μία προσπάθεια με χαμηλού επιπέδου υβριστικές επιθέσεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ να κρύψει πίσω από ένα προπέτασμα οξύτητας και λεκτικής βίας τη θεαματική αθέτηση των δικών του προεκλογικών υποσχέσεων. Σε αυτό το τριήμερο ούτε ο κ. Σαμαράς, ούτε οι υπουργοί του εξήγησαν πότε και πως θα υλοποιηθούν τα περίφημα 18 σημεία με τα οποία ο κ. Σαμαράς πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού και τα οποία μας έλεγαν ότι είναι κοστολογημένα, ρεαλιστικά, άμεσα εφαρμόσιμα και εξασφαλισμένα.

 

read more »

Μαΐου 19, 2012

Τυμπανιαίο πτώμα η λιτότητα

http://thehellenicmail.gr

του Κώστα Ζαχαριάδη*

2010 Εφαρμόζεται πρόγραμμα λιτότητας με στόχο την εσωτερική υποτίμηση για να βγάλει από την ύφεση την χώρα και να υπάρξει ανάκαμψη και επιστροφή στις αγορές το β εξάμηνο του 2011.

2012 Εφαρμόζεται σκληρότερο πρόγραμμα λιτότητας επειδή το πρώτο δεν εφαρμόστηκε όσο γρήγορα και «σωστά» θα έπρεπε.

06.05.2012 Στην Ελλάδα είχαμε έναν πολιτικό σεισμό!

15.05.2012 Ύφεση 6,2% , εκατομμύρια πολίτες άνεργοι, χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν.

read more »

Μαΐου 15, 2012

Ο Α.Αλαβάνος υιοθετεί το εκβιαστικό – παραπλανητικό δίλημμα, πιο ανελαστικά και από τους μνημονιακούς

Μιλώντας σήμερα στον «ΣΚΑΙ» (Β. Λυριτζής-Δ. Οικονόμου), ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης ερωτηθείς για τις δηλώσεις Αλαβάνου δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο κ. Αλαβάνος εσχάτως  έχει εγκαταλείψει τη θέση που για χρόνια είχε ως Πρόεδρος του ΣΥΝ και επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει υποστηρικτής της δραχμής. Αυτή είναι μια θέση διαφορετική και αντίθετη από τη θέση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ο Αλ. Αλαβάνος όχι μόνο δεν μετείχε στην προεκλογικό αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές αλλά δεν έκανε καν μια δήλωση υποστήριξης.

Στην προσπάθειά του να υποστηρίξει την επιλογή δραχμή, υιοθετεί το εκβιαστικό δίλημμα: «‘Η μνημόνιο ή δραχμή», με τρόπο πιο ανελαστικό ακόμη και από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του μνημονίου.

Ούτε η κ. Μέρκελ, ούτε οι συνεταίροι του μνημονίου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δεν υιοθετούν τόσο εκβιαστικά αυτό το πλαστό και παραπλανητικό δίλημμα.»

 

Μαΐου 4, 2012

Τα αδιέξοδα της «συνετής λύσης»

http://www.dragasakis.gr/

[28/04/2012] Άρθρο στην εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

Ορισμένοι υποστηρίζουν η συνεπής εφαρμογή του Μνημονίου 2 είναι η μόνη συνετή πολιτική. Κάθε τι το διαφορετικό οδηγεί σε περιπέτειες.

Ποιοι είναι όμως οι βασικοί στόχοι του νέου Μνημονίου; Και ποιες θα είναι οι συνέπειες από την εφαρμογή του;

read more »

Μαρτίου 6, 2012

Εκδήλωση: Τα ΜΜΕ στην υπηρεσία του Μνημονίου

Ο ρόλος της τέταρτης εξουσίας στην εποχή της κρίσης

Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, ώρα 7.00μ.μ

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος
Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης

Ομιλητές:

Κώστας Αρβανίτης,  δημοσιογράφος, ΝΕΤ

Αλεξάνδρα Κορωναίου, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δημήτρης Στούμπος,  δημοσιογράφος, εφημερίδα Αυγή

Άντα Ψαρρά, δημοσιογράφος, εφημερίδα  Ελευθεροτυπία

Συντονισμός:

Γαβριήλ Σακελλαρίδης, οικονομολόγος, μέλος ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς-Αυγή

 

Ετικέτες: ,
Φεβρουαρίου 3, 2012

Ο αδιάβαστος Χρυσοχοΐδης

Πηγη:http://www.avgi.gr

TOY ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΚΕΡΗ

Η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ότι δεν έχει διαβάσει το Μνημόνιο είναι μια τυπική περίπτωση αυτογκόλ. Το αυτογκόλ αυτό μάλιστα αποδεικνύεται καθοριστικότατο για την έκβαση του αγώνα, αφού φαίνεται να έβγαλε με τη μία τον υπουργό Ανάπτυξης έξω από το παιχνίδι της διαδοχής, μέσα σε ένα γενικό κλίμα θυμηδίας. Δυστυχώς, όπως και στην περίπτωση του Βουλγαράκη, η κοινή γνώμη δεν αντέχει ούτε και συγχωρεί τον κυνισμό. Είναι όμως ανεκτικότερη σε πιο καθαρές και ανόθευτες μορφές βλακείας, όπως αυτή της κ. Διαμαντοπούλου, η οποία ζήτησε κυβέρνηση «αρίστων», φυσικά με τον εαυτό της μέσα. Προφανώς ως επιβράβευση του γεγονότος ότι επέβαλε τις φωτοτυπίες ως βασικό διδακτικό μέσον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δεν είναι φυσικά κανένα έγκλημα να μην έχει διαβάσει κάποιος το Μνημόνιο. Πρόκειται για ένα τεχνικό κείμενο, αφόρητα βαρετό και εν πολλοίς ακατανόητο. Και το πιθανότερο είναι ότι όλοι αυτοί που το ψήφισαν, ή τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειοψηφία, θεώρησαν χαμένο χρόνο να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο κείμενο. Το πρόβλημα με τον Χρυσοχοΐδη είναι άλλο. Είναι ότι αποφάσισε όψιμα να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με σαφές «αντιμνημονιακό» στίγμα. Και όταν πολύ λογικά τον ρώτησαν «καλά, τώρα το θυμήθηκες ότι είσαι κατά του Μνημονίου;» βρήκε τη χειρότερη δικαιολογία.

read more »

Σεπτεμβρίου 13, 2011

Το Μνημόνιο τρώει και τη δασοπυρόσβεση

http://www.enet.gr

Του Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ

Η δασοπυρόσβεση είναι, μετά τους μαθητές, το τελευταίο θύμα της οικονομικής κρίσης. Χθες, λόγω έλλειψης κονδυλίων στον αρμόδιο φορέα, η Πολεμική Αεροπορία αναγκάστηκε να ξεκινήσει, ενάμιση μήνα νωρίτερα από τα προβλεπόμενα, την απόσυρση των πυροσβεστικών κλιμακίων με τα αεροσκάφη τους από τη διασπορά σε ολόκληρη την Ελλάδα.

read more »

Αύγουστος 24, 2011

Τέσσερα χρόνια από ένα διαφορετικό πρωινό, του Γιώργου Πιέρρου

  Η φοιτητική ζωή συνήθως αφήνει πίσω της όμορφες εικόνες, χρώματα, μελωδίες, στιγμές, χαμόγελα, μικρές ιστορίες, μελωδίες και πολλές μα πολλές αναμνήσεις. Στην δική μου περίπτωση έμελλε εκτός από όλα αυτά να αφήσει και ανεξίτηλη την εικόνα μιας πύρινης καταστροφής. Πέρασαν τέσσερα χρόνια από εκείνο το διαφορετικό πρωινό, με τον κατάμαυρο ουρανό και τον κρυμμένο πίσω από τους καπνούς ήλιο, με έναν αέρα που μετέφερε ευλαβικά τη σορό των αποτεφρωμένων δασικών εκτάσεων σε όλο το νομό της Ηλείας, κάνοντας την αναπνοή δύσκολη και την ψυχολογία πρωτόγνωρη ειδικά για κάποιον που μέχρι τότε παρακολουθούσε τα πύρινα μέτωπα από τον τηλεοπτικό του δέκτη. 

read more »

Αύγουστος 3, 2011

Κόβουν τις διακοπές σε παιδιά με αναπηρία λόγω μνημονίου

Περισσότερα από 1.000 παιδιά με αναπηρία θα στερηθούν φέτος το δικαίωμα σε ολιγοήμερες διακοπές λόγω… ΔΝΤ. Τα κονδύλια δεν έφτασαν για τέσσερις κατασκηνώσεις. Mια από αυτές στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, όπου φιλοξενούνταν κάθε χρόνο 700 παιδιά με αναπηρία αλλά και ηλικιωμένοι.
Της Σοφίας Χριστοφορίδου

“Αν οι διακοπές είναι σημαντικές για κάθε παιδί, σκεφτείτε πώς τις περιμένουν τα παιδιά με αναπηρία, που όλο τον χρόνο είναι κλεισμένα σε κάποια δομή περίθαλψης. Οι δύο εβδομάδες του κατασκηνωτικού προγράμματος είναι οι μόνες μέρες τον χρόνο που έρχονται σε επαφή με τη φύση και έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να δημιουργήσουν φιλίες… Αυτές τις ημέρες παίρνουν μια ανάσα και οι οικογένειές τους, όπως και οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα”, τονίζει στη “Μ” ο κ. Γιάννης Λυμβαίος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.
Φέτος το κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι κουτσουρεμένο, ενώ μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες ήταν άγνωστο αν θα πραγματοποιούνταν καν.

read more »

Ιουλίου 28, 2011

Ολα στο φώς Κυπριακό και Μνημόνιο – ιστορικές ευθυνες

http://www.epikaira.gr

Του Νίκου Κοτζιά

Η μη τιμωρία όσων εγκλημάτησαν απέναντι σε Πατρίδα και την δημοκρατική κοινωνία τα τελευταία εβδομήντα χρόνια, πλην ολίγων εξαιρέσεων, είναι θεμελιακή αιτία της κακοδαιμονίας και της κρίσης αυτού του τόπου. Δεν τιμωρήθηκαν οι συμμετέχοντες στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπως δεν τιμωρήθηκαν εκείνοι οι κοινωνικοί και οικονομικού παράγοντες που στήριξαν τη χούντα του ’67. Δεν τιμωρήθηκαν ούτε οι συνεργάτες της τριπλής κατοχής της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

read more »

Ιουλίου 19, 2011

Τι σημαίνει «επιλεκτική χρεοκοπία»;

Του Γιάννη Βαρουφάκη από:http://epohi.gr

Επιλεκτική χρεοκοπία δεν υπάρχει. Σε όλες τις περιπτώσεις στάσης πληρωμών κάποια ομόλογα αποπληρώνονται κανονικά. Ακόμα και η Αργεντινή επέλεξε ποιους δανειστές της θα αποπληρώνει κανονικά και ποιους όχι. Άρα επιλεκτική ήταν και εκείνη η χρεοκοπία. Συνεπώς προς τι η συζήτηση; Πρόκειται για άλλον ένα ευφημισμό με στόχο την προετοιμασία της κοινής γνώμης για μια κοινή χρεοκοπία. Τόσο απλά. Να σας θυμίσω την χρονική ακολουθία της μεγαλειώδους άρνησης που μας έφερε εδώ; Αρχικά, με το πρώτο Μνημόνιο, μας είπαν ότι αποφύγαμε την χρεοκοπία. Όποιος έλεγε ότι η χρεοκοπία, στάση πληρωμών, αναδιάρθρωση (όλα αυτά είναι συνώνυμα) είναι αναπόφευκτες, θεωρήθηκε κάτι μεταξύ εθνοπροδότη και ανόητου.

read more »

Ιουνίου 17, 2011

Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα του Μνημονίου

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ληφθεί η κρίσιμη απόφαση του ΣτΕ αναφορικά ή όχι με τη Συνταγματικότητα του Μνημονίου. Οι τελικές διασκέψεις του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ ήδη έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε διασκέψεις της Ολομέλειας στις οποίες εξετάσθηκαν οι προσφυγές αντισυνταγματικότητας που έχουν καταθέσει πλήθος φορέων, μεταξύ αυτών και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Σημειώνεται πως η Ολομέλεια του ΣτΕ δεν έχει καταλήξει σε απόφαση αν και το θέμα εκκρεμεί ήδη επτά μήνες.

read more »

Ετικέτες: ,
Ιουνίου 13, 2011

Το φάντασμα του Μνημονίου και η εθνική κυριαρχία

http://news.kathimerini.gr

Του Αντωνη Μανιτακη*

Εχει υποστηριχθεί, εντύπως και τηλεοπτικώς σε προωινές εκπομπές, από έγκριτο και σεβαστό συνάδελφο, τον κ. Κασιμάτη -συνεπικουρούμενο από τον κ. Κατρούγκαλο- ότι η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης των ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ, που συνοδεύεται από το Μνημόνιο, και συνήψε η Ελλάδα με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τον Μάιο του 2010, περιέχει όρο (άρθρο 14 παρ. 5) «παραίτησης της Ελλάδος από τις ασυλίες της εθνικής κυριαρχίας» και ότι «πρόκειται για όρο που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του δικαίου σε όλα τα επίπεδα: του διεθνούς, του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου». Επιπλέον, ότι ο όρος αυτός είναι «πρωτοφανής στις διεθνείς οικονομικές συνθήκες των σύγχρονων δημοκρατιών, παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή σεβασμού της κυριαρχίας του κράτους, απειλεί, θέτει σε κίνδυνο και προσβάλλει στον πυρήνα τους τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ίδια την κυριαρχία και την υπόσταση της χώρας» (βλ. το πλήρες κείμενο στον δικτυακό τόπο του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης», www. constitutionalism. gr).

read more »

Ιουνίου 5, 2011

Κάθε μέρα, “μέρα περιβάλλοντος”

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Η κατάσταση για την περιβαλλοντική ισορροπία και βιωσιμότητα είναι τόσο κρίσιμη που κάθε μέρα θα έπρεπε να είναι «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» και όχι μόνον  την Κυριακή 5 Ιουνίου.

Πράσινη ανάπτυξη, ένα πουκάμισο αδειανό

read more »

Μαΐου 22, 2011

Μνημόνιο ή χρεωκοπία; Μπορεί και τα δύο!

Εφημερίδα Αυριανή 22/5/2011

 Του Δημήτρη Παπαδημούλη

Η κυβέρνηση συνθλίβεται ανάμεσα στην εντεινόμενη λαϊκή δυσφορία για τα σκληρά και μονόπλευρα του Μνημονίου, που εφαρμόζει σε βάρος των πολλών και των ασθενέστερων και την εντεινόμενη δυσφορία των δανειστών μας γιατί αποτυγχάνει στις δεσμεύσεις και τους στόχους, ποσοτικούς και χρονικούς, που είχε συνυπογράψει μαζί τους στο μνημόνιο. Κι αυτό εξαιτίας της μεγάλης αποτυχίας της κυβέρνησης να πετύχει τους στόχους σε δυο τομείς: 1ον  τον περιορισμό της φοροδιαφυγής  και της συστημικής διαφθοράς  και 2ον τον  περιορισμό της κρατικής σπατάλης. Όλα δείχνουν  ότι και η φοροδιαφυγή με την διαφθορά αυξάνονται αντί να μειώνονται αλλά και οι σπατάλες των «κολλητών», του πελατειακού κράτους «ζουν και βασιλεύουν».

read more »

Απρίλιος 8, 2011

Τοποθέτηση Δημήτρη Μπίρμπα στην Πανελλαδική συνάντηση του τμήματος αυτοδιοίκησης του ΣΥΝ

9.4.2011

Ξεκινώντας την παρέμβαση μου για τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και τις γενικές κατευθύνσεις του για τη νέα περίοδο, θεωρώ απαραίτητο να καταθέσω ένα βασικό περίγραμμα των απόψεων μας.

Σύμφωνα με τη θεώρηση μας πυρήνας δημιουργίας των λειτουργικών και πολιτικών προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης και συνακόλουθα της Ελληνικής κοινωνίας – πέραν επιμέρους ιδεολογικών πολιτικών επιλογών, των εκάστοτε κυβερνήσεων –είναι το υπερσυγκεντρωτικό γραφειοκρατικό καπιταλιστικό κράτος, με τις πελατειακές δομές και τα διαπλεκόμενα δίκτυα συμφερόντων.

read more »

Απρίλιος 4, 2011

Απεμπλοκή από το μνημόνιο – συσπείρωση των αντιμνημονιακών δυνάμεων – αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών

του Γιάννη Μπαλάφα

Δ/ντή Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ

 

Η μεγάλη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας καθώς και το σύνολο σχεδόν των χωρών της ευρωζώνης, δεν έπεσε απ’ τον ουρανό.

Η κρίση, που εκδηλώνεται με τη διόγκωση του δημόσιου χρέους, έχει σαν αφετηρία τις κραυγαλέες ανισότητες που υπάρχουν σε συνθήκες νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, ως προς τη διόγκωση του δημόσιου χρέους. Έχει ως βασικές αιτίες τις κρατικές ενισχύσεις των τραπεζών, τα μειωμένα κρατικά έσοδα λόγω υποφορολόγησης της μεγάλης κερδοφορίας και των μεγάλων εισοδημάτων και, παραπέρα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, τους υπέρογκους εξοπλισμούς και τις σπατάλες του πελατειακού κράτους που έχουν οικοδομήσει τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

read more »

Φεβρουαρίου 15, 2011

Θεμελιακά Συμπεράσματα μετά από ένα χρόνο

Πηγή: Epirus Gate

του Ν. Κοτζιά

Η πολιτική διακυβέρνηση μπορεί να χωριστεί στα τρία: α) εισροές, δηλαδή, ποια συμφέροντα, ποιες πληροφορίες, ποιες ιεραρχήσεις εισάγονται στο κυβερνητικό σύστημα προκειμένου αυτό να αποφασίσει. Β) Ποιοι αποφασίζουν με ποιες διαδικασίες και μέσα σε ποιο θεσμικό πλαίσιο. Τέλος, γ) οι αποφάσεις που λαμβάνονται, πώς υλοποιούνται, με τι μεθόδους και διαδικασίες, σε βάρος τίνος και σε ποιανού το όφελος. Ας αξιολογήσουμε, λοιπόν, στη βάση αυτού του διαχωρισμού την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης:

read more »