Η επιστολή της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου προς τον κ. Α. Σαμαρά

imagesΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 6 (3ος όροφος), 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210-7233221-2,210-7233216, fax: 210-7233217, e-mail: info@nchr.gr


Προς τον Κύριο Αντώνιο Σαμαρά Πρωθυπουργό της Ελλάδας

Κοινοποίηση: 1. Κύριο Ε. Βενιζέλο, Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

2. Κύριο Φ. Κουβέλη, Πρόεδρο της ∆ΗΜ.ΑΡ.

3. Κύριο Π. Μπαλτάκο, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης

Αθήνα, 21 ∆εκεμβρίου 2012 Α.Π.492

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Απευθυνόμαστε σε Σας ως εγγυητή της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) και της προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου στη χώρα μας. Όπως γνωρίζετε, η ΕΕ∆Α συστάθηκε με τον Ν. 2667/1998, ως ανεξάρτητο όργανο της Πολιτείας με ρόλο συμβουλευτικό σε ζητήματα ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπαγόμενο στον Πρωθυπουργό. Η θεσμική υπόστασή της είναι διεθνώς κατοχυρωμένη, ιδίως βάσει κανόνων του ΟΗΕ (των «Αρχών των Παρισίων»). Η δε χώρα μας υπόκειται σε διαρκή διεθνή έλεγχο ως προς την ανεξάρτητη και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, την επαρκή στελέχωσή της με επιστημονικό προσωπικό και την επαρκή χρηματοδότησή της.
Η υπαγωγή της Επιτροπής στον Πρωθυπουργό αποσκοπεί σε εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, αλλά και με το Σύνταγμα, ιδίως το άρθρο 25 § 1 που θέτει τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου υπό την εγγύηση του Κράτους.
Η Επιτροπή λειτουργεί σταθερά και αδιάλειπτα από τη σύστασή της έως και σήμερα, έχοντας άριστη συνεργασία με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και τις λοιπές δημόσιες αρχές. Με το υψηλό δε επιστημονικό επίπεδο των εργασιών της, που οφείλεται και στο υψηλής ειδίκευσης στα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου επιστημονικό προσωπικό της, έχει κερδίσει την εκτίμηση των αρμόδιων διεθνών οργάνων, που την έχουν κατατάξει στην ανώτατη βαθμίδα των εθνικών οργανισμών προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου (Status A). Συνεργάζεται στενά με διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Κατά τον ιδρυτικό της νόμο, η Επιτροπή υποστηρίζεται ως προς τη στελέχωση και υποδομή της από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Αφότου ανέλαβε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ζητήσαμε επανειλημμένα, αλλά μάταια, να συναντηθούμε μαζί του, ώστε να τον ενημερώσουμε και να συνεργαστούμε για διάφορα προβλήματα της Επιτροπής. Μετά την από 13/09/2012 επιστολή μας, με την οποία ζητούσαμε την προσωπική παρέμβασή Σας, λύθηκε επιτυχώς η εκκρεμότητα του ορισμού δύο προσώπων εγνωσμένου κύρους ως μελών της Επιτροπής και Σας ευχαριστούμε γι’αυτό. Απευθυνόμαστε και πάλι σε Σας, λόγω της συνολικής στάσης και συμπεριφοράς του κ. Γενικού Γραμματέα απέναντι στην Επιτροπή.
Κατά την μόνη συνάντησή του με το Προεδρείο της Επιτροπής, την 7η/12/2012, ο κ. Γενικός Γραμματέας μάς επιφύλαξε υποδοχή περιφρονητική προς τον θεσμό που εκπροσωπούμε και ανάρμοστη με το αξίωμα που του έχετε αναθέσει. ∆ήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν, ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και της Νέας ∆ημοκρατίας, το έργο της Επιτροπής και τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου, ούτε οι σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και συνειδητά ως τώρα δεν έκανε τίποτα για να διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής. Τόνισε δε ότι δεν προτίθεται να κάνει καμία ενέργεια για την αποκατάσταση των σοβαρών λειτουργικών πληγμάτων που έχει υποστεί η Επιτροπή, ούτε να κινήσει καμία διαδικασία της αρμοδιότητάς του, ακόμα και εάν η Επιτροπή μείνει χωρίς επιστημονικό προσωπικό.

Αποχωρήσαμε από τη συνάντηση αυτή. ∆εν ήταν μόνο θέμα διαφύλαξης της αξιοπρέπειάς μας και του κύρους του θεσμού που εκπροσωπούμε. Θεωρούμε ότι η από επίσημα χείλη, και μάλιστα εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, αμφισβήτηση του εθνικού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί προάγγελο δυσμενών εξελίξεων.
Ειδικά σε περιόδους οξύτατων προβλημάτων για την κοινωνική συνοχή και τα θεμελιώδη δικαιώματα μεγάλων ομάδων του πληθυσμού, η ομαλή και δημιουργική συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Άλλωστε, όταν η Ελλάδα βάλλεται διεθνώς και υφίσταται ισχυρές οικονομικές και πολιτικές πιέσεις, η εκ μέρους της Πολιτείας αντιμετώπιση των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου και των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών που τα προστατεύουν οφείλει να είναι άψογη.
Η ΕΕ∆Α θα συνεχίσει το έργο της ακόμα και υπό τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, ή μάλλον ειδικά τώρα. Θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με άλλους εθνικούς θεσμούς, και βεβαίως να ενημερώνει τους διεθνείς θεσμούς προστασίας ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου για το έργο της και τις δυσκολίες που συναντά.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ Η συμπεριφορά του κ. Γενικού Γραμματέα προς θεσμικό όργανο της Πολιτείας και η στάση του απέναντι στα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο ∆ικαιώματα του Ανθρώπου και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς που τα προστατεύουν, εκθέτει την Κυβέρνηση και Εσάς προσωπικά. Συνεπάγεται δε βαρύ θεσμικό κόστος σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου και οι φορείς που εκπροσωπούνται σε αυτήν θέλουν να πιστεύουν ότι ο κ. Γενικός Γραμματέας εκφράζει μόνον προσωπικές του απόψεις και ότι η Κυβέρνηση σέβεται και τιμά το έργο της Επιτροπής και είναι έτοιμη να συμβάλει στην εκπλήρωσή του. Προσβλέπουμε δε σε Σας, ως θεσμικό εγγυητή των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Κράτους ∆ικαίου, για να μας το επιβεβαιώσετε .

Με ιδιαίτερη τιμή
Κατ’εντολή της Ολομέλειας της ΕΕ∆Α, της 20ής ∆εκεμβρίου 2012
Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Λίλιαν Αργυροπούλου, Α ́ Αντιπρόεδρος Έλλη Βαρχαλαμά, Β ́ Αντιπρόεδρος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: